Нови уџбеник – Агенцијско и хотелијерско пословање

Весна Ђорђевић

Угоститељско-туристичке школе у Србији ушле су у реформу 2006. године. После ревидирања наставних планова и програма, одељења су ушла у огледе, а онда у модернизоване образовне профиле. Уз додатне дораде данас имамо нове образовне профиле од којих су поједини и 15 година провели у реформи. Пракса је показала да је, код оваквих реформи,  највећи проблем начин на који ће се реализовати наставни планови и програми, поготово када су професори млади и немају искуства да се прилагоде променама, односно – недостатак уџбеника.

Уџбеник за „Агенцијско и хотелијерско пословање“ за први разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил туристичко-хотелијерски техничар, управо је изашао из штампе и биће од септембра у редовној настави. Издавач је Завод за уџбенике и наставна средства, а аутори су Весна Тодоровић, Љиљана Трипковић и Јелена Чеперковић.

– Годинама смо слушали вапај наставника економске групе предмета који су се жалили на недостатак уџбеника. Постојећи – стари у великој мери су превазиђени, али ни њих нема на стању, а штампарије не желе да их доштампавају због застарелости, прича Јелена Чеперковић, директорка УТШ Врњачка Бања. – Колегинице Весна Тодоровић и Љиљана Трипковић и ја, заједно са колегом, проф др Бојаном Зечевићем са Економског факултета из Београда, већ смо писали уџбеник који се зове „Основе туризма и угоститељства“ и то је азбука  коју сваки ученик угоститељско-туристичке школе, без обзира на образовни профил, мора да зна. Сада смо се фокусирали на туристичке техичаре. „Агенцијско и хотелијерско пословање“ је уџбеник који ће ученицима користити четири године и на крају ће њега користити за припрему матурског испита. То је и главни аргумент зарад којег је Завод за уџбенике и наставна средства прихватио да га штампа.

Уџбеник ће имати око 230 страна, писан је према најновијим стандардима, користиће се од прве године, а биће и материјал за полагање матурског испита.

Агенцијско и хотелијерско пословање

– Поред уобичајеног уводника који говори о томе шта је циљ и исход, односно шта ће ученик бити у стању кад савлада материју коју представљамо, уџбеник има четири поглавља или области – основе хотелијерства, основе агенцијског пословања, пословна комуникација и организобање услуге превоза. Прво поглавље дефинише хотелијерство као привредну грану. Друго представља пословање агенције као привредног субјекта, делатност на тржишту, кадрове, средства, врсте агенција. Треће поглавље је новина у складу са изменама плана и програма и тиче се вербалне и невербалне пословне комуникације и представља комплетан пословни бонтон. Четврто је ученицима најтеже јер већ залази у праксу,а тиче се прве делатности агенције, онога чиме једно туристичко путовање почиње, објашњава коаутор „Агенцијског и хотелијерског пословања“.

Оно што овом уџбенику даје посебну специфичну тежину јесу студије случаја и оне су наведене за сваку лекцију. Примера ради, дато је појашњење за поједине туристичке дестинације које су за ноћ пропале и насупрот њих оне које су за ноћ порасле попут манастира Тумане.

 У Србији има око 60 школа које имају бар по једно одељење туристичко-хотелијерског техничара, што значи да ће минимум 1600 ученика од септембра имати у рукама „Агенцијско и хотелијерско пословање“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ