СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Марина Ст. Јанковић

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

Другом редовном седницом Општинског већа која је одржана 18. августа председавали су Иван Џатић и Бобан Ђуровић. На седници су најпре усвојена и дата Скупштини општине на доношење решења о отуђењу делова катастарских парцела из јавне својине КО Врњачка Бања, непосредном погодбом, ради исправке граница. Непокретности се отуђују по тржишној цени од 6.000 динара по квадратном метру, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности без изласка на терен, Министарства финансија, Пореске управе.

У наставку, уследили су извештаји о пословању за 2020. годину неколико јавних предузећа. Извештај је поднео Момчило Крстић, директор ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“. С обзиром да је на финансијске извештаје за 2020. годину дато мишљење екстерног ревизора, Одсек за буџет и финансије констатује да је ревизор дао мишљење са резервом. Одлуком која се односи на покриће губитка исказаног у финансијским извештајима ово ЈКП је утврдило да ће се губитак покрити из добити наредних година.

– По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у одељку „Основа за мишљење за резервом“ приложени финансијски извештаји истинито и објективно приказују, по свим материјално значајним аспектима финансијску позицију Друштва на дан 31. децембра 2020. године и његову финансијску успешност и токове готовине за 2020. годину, рекла је Радосија Стефановић, извршни директор општих, правних и финансијских послова ЈКП „Белимарковац“.

Известиоци, представници јавних предузећа

 

– Имали смо озбиљних проблема од дана увођења ванредног стања услед пандемије јер делатности којима се ми бавимо директно су потпале под утицај короне и увођење ванредног стања само је то погоршало зато што смо два месеца били принуђени да потпуно обуставимо своје пословање. У том тренутку упали смо у озбиљне финансијске проблеме зато што нисмо имали прихода, а имали смо обавезу да исплаћујемо зараде запосленима и обавезе према добављачима, превозницима. На нашу срећу 2019. године забележили смо успешно пословање и имали смо нека акумулирана средства која смо користили 2020. године. Генерално, 2020. година је за заборав јер смо у тој години остварили губитак од 15 милиона, скоро 20 милиона мање приходе него 2019, што је пет и по плата када се то претвори у примања. Озбиљна финансијска ситуација је била, озбиљни изазови, али ми смо све то превазишли, плате нису касниле скоро ни дан и ја верујем да ћемо у овој и у наредној години све то анулирати, изјавио је по завршетку седнице Иван Дуњић, директор ЈП „Нови Аутопревоз“.

Бобан С. Ђуровић, директор „Врућих извора“ доо Грачац истакао је приход од 720.000 динара у 2020. години и производњу воде на оптималном, задовољавајућем нивоу.

Чланови Већа усвојили су информацију у вези повећања броја група  припремног предшколског програма на 20 васпитних група и 259-оро деце.

Кроз допуну дневног реда разматрани су и усвојени захтеви Установе „Туристичка организација“ за одобравање средстава из текуће буџетске резерве за културно уметничку манифестацију у Грачацу и за промоцију Врњачке Бање, а позитивно је оцењена и понуда за одржавање обуке за запослене из области комуникације на друштвеним мрежама.

На јавни конкурс за службенике на положају, начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе јавила су се два кандидата, Славиша Пауновић за начелника и Љиљана Радаковић за заменика и они су испунили услове конкурса. С обзиром да су једини пријављени кандидати, Општинско веће је донело решење о њиховом постављењу на пет година.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ