ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВРЊАЧКОЈ ОПШТИНИ

Весна Ђорђевић

ЧИСТА СРБИЈА ЗА ЧИСТИЈУ ВРЊАЧКУ БАЊУ

Пројекат  изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре „Чиста Србија“, Влада Републике Србије препознала је као пројекат од посебног значаја. Потписивањем уговора између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кинеских инвеститора ЦБРЦ и представника општина и градова направљен је први корак за пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, канализационе мреже и пумпних станица у 65 локалних самоуправа на 73 локације.

Са прикупљањем података за пројекат „Чиста Србија“ Општина Врњачка Бања кренула је у јануару ове године. Тражена је траса од 80 километара, а пропорционално броју  становника, од стране Министарства опредељено 60 километара и 500 метара канализационе мреже. У току је поступак реализације пројекта за израду постројења за прераду отпадних вода на територији општине Врњачка Бања и примарне мреже.

Општина има обавезу да обезбеди снимање катастарско топографских подлога (геодетске радове) што је и одрађено и предато пројектантима који су ушли у пројекат. Обавеза општине је, такође, да прикупи сагласности за комунални пролаз канализационе мреже од власника парцела и да изврши експропријацију земљишта на месту где ће  бити изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода.

Тренутно смо у поступку израде урбанистичког пројекта и пројекта за процену утицаја на животну средину. С’ обзиром да је позната траса цевовода, тј линијске инфраструктуре ка будућем постројењу за прераду отпадних вода, паралелно са овим послом ми смо предузели активности  преко месних заједеница са циљем да упознамо мештане са трасом и прикупимо сагласности за пролазак како бисмо благовремено могли да реагујемо у случају  да буде проблема са проласком, каже Славиша Пауновић, начелник Општинске управе Врњачка Бања. – У складу са Законом о посебим поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, ући ће се у поступак експропријације и установљавања службеног пролаза тамо где не буде сагласности од стране власника парцела.

Начелник општинске управе наглашава да се настојало да све месне заједнице буду равномерно покривене. Реч је о примарним колекторима који дају могућност да се у следећем кораку прикључе месне заједнице, те да ће бити остављене и ревизије као могућност за прикључак на примарну мрежу секундарне која ће бити грађена од стране саме Општине.

Пројектну документацију обезбеђује Општина Врњачка Бања у сарадњи са ЈКП „Белимарковац“ и њена израда је при крају.

Ђурђа Благојевић

Кинеска грађевинска корпорација ЦРБЦ је суфинансијер овог пројекта који је одредио  и пројектанте – пројектовање нове мреже ради Пројектантска кућа „Beoexpert Design“, а пројекат постројења „Водотехника“ ДОО Београд. Врло су темељни и одговорни јер је реч о великим пројектима који носе огромну одговорност, наводи Ђурђа Благојевић, референт техничке припреме у ЈКП „Белимарковац“, а од појединости наглашава: – Постројење за пречишћавање отпадних вода измештено је са првобитне локације због проласка трасе аутопута због чега је дошло до продужења од 2.900метара, па је на првобитних 60.500 метара добијено још 7.500. Дубину канализационе мреже одређују пројектанти. За добијање сагласности за комунални пролаз битна је и ширина која је један метар за сам ров, али треба зарачунати и по три метра са страна за пролаз машина. Избегава се начин израде препумпавањем јер је овај систем изузетно скуп за одржавање. Тежи се да се свуда где је то изводљиво ради гравитациона канализација.

Пројекат ће општини и грађанима донети уређен начин одлагања отпадних вода, чистију и здравију средину.  Ова фаза не предвиђа прикључење корисника већ само изградњу главних колектора. Иначе, сам прикључак на мрежу регулисан је општинском одлуком о водоводу и канализацији и ценовником Белимарковца, односно одлуком о начину заснивања претплатничког односа.

Извођење радова требало би да крене почетком 2022. Рок за пројекат износи 39 месеци, рачунајући и пробни рад, а од дана издавања прве грађевинске дозволе почиње да тече апсолутни рок за изградњу од пет година.

План Владе је да у наредних пет година буде изграђена комунална инфраструктура у више од 80 одсто локалних самоуправа.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ