ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Срећко Станојчић

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИОРИТЕТ

Нацрти Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације, Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања и  кориговани Нацрт Одлуке о буџету за 2022. Годину, били су најважније тачке дневног реда ванредне седнице Општинског већа, одржане данас у скупштинској сали.

Поред предвиђених 16, дневни ред је допуњен са још 7 тачака, које су изгласане, по накнадно утврђеном редоследу уз закључке да је План генералне регулације као Нацрт, усклађен са свим примедбама и предлозима, да се тиме остварују и јавни интерес и интереси грађана, а да се Ребаланс Одлуке о буџету односи на увећање буџетске резерве.

Директор Општинске стамбене агенције Бранислав Бежановић објаснио је већницима да је агенција, као обрађивач, уградила у ПГР  све предлоге и примедбе, по препорукама Комисије за планове, а било их је преко 200. План генералне регулације, као најважнији просторни план Општине Врњачка Бања, обухватиће пре свега заштиту минералних изворишта, ширење Врњачке Бање ка периферији али и будуће велике пројекте као што су Моравски коридор и изградња гондоле ка Гочу.

Већници су усвојили Нацрте Одлука о висини боравишне таксе и општинским административним таксама, чиме су Скупштини на усвајање упућени предлози да боравишна такса од 1. фебруара буде 140 динара, а да се административне таксе увећају за 6,8%.

Скупштини на усвајање упућен је и кориговани Нацрт Одлуке о буџету за 2022. годину.

На овој седници, усвојени су и предлог измене Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и мобилијара на јавним површинама. Као Нацрти, Скупштини на усвајање упућени су Одлуке о оснивању Центра за развој иновативних делатности  и Посебних  програма подршке и субвенција иновационе делатности и инфраструктуре иновационих организација на територији општине Врњачка Бања.

Одлука о проглашењу шума у заштитне шуме, као Нацрт Одлуке о изменама и допунама исте, претходила је усвајању неколико Нацрта Одлука и Решења о отуђењу поједних катастарских парцела КО Врњачка Бања из јавне својине општине, давању сагласности за извођење радова на инвестиционом одржавању пословног објекта-ресторана у склопу објекта „Коцка“ и спровођењу јавног кокурса за именовање директора ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“. Усвојена је измена Финансијског плана Установе Центар за социјални рад за 2021. Годину и захтев Црвеног крста за одобравање износа од 1. 000. 000 динара из текуће буџетске резерве за потребе редовних активности ове општинске организације.

Усвојен је и  захтев Црквене општине Врњачка Бања о размени катастарских парцела. Како је појаснио начелник Општинске управе Славиша Пауновић , реч је о новоизграђеним саобраћајним површинама које воде ка цркви на Црквеном брду и које по законским условима морају бити у јавној својини општине. Обзиром да су изграђене на црквеном земљишту, предлог се односи на размену парцела, којом би се у истој површини, Црквеној општини определила одговарајућа парцела из јавне својине општине Врњачка Бања.

Обзиром да је инвеститор хотела „Парк“ уредио површину јавне намене иза хотела, усвојен  је и захтев да се улагања инвеститора у сређивање тог простора компензирају у закупу паркинг места на тој јавној површини.

Ванредном седницом Општинског већа председавао је Бобан Ђуровић.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ