ЗАШТИТНА ИСТРАЖИВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ ЛАЂАРИШТЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

ОСТАЦИ НАСЕЉА ИЗ ПЕРИОДА КАСНОГ НЕОЛИТА

Локалитет Лађариште у Врњцима откривен је крајем осамдесетих година ХХ века, када су организована и прва археолошка истраживања под руководством Драгослава Срејовића. Тада су регистровани остаци насеља из периода касног неолита (винчанска култура). Налази са ових истраживања су изложени у Замку културе у Врњачкој Бањи.

Заштитна истраживања на локалитету Лађариште покренута су због изградње аутопута Е761 (деоница Крушевац-Краљево). У току 2020. године урађена је геомагнетна проспекција како би се утврдило где се налазе остаци објекaта у насељу и пробна ископавања да се провери дебљина културног слоја на различитим локацијама. На основу ових снимања је одређена зона за заштитна ископавања, која обухвата површину од око 0,9 хектара.

Заштитна археолошка ископавања на локалитету Лађариште у Врњцима започета су крајем априла 2022. године и трајаће наредна три месеца. Носилац истраживања је Археолошки институт, а руководилац пројекта је др Славиша Перић.

– На основу претходних геомагнетних снимања одређена су места која су примарна за ископавања, са циљем истраживања остататака неолитских кућа. Већ првих дана се наишло на остатке објеката и пећи. У слојевима се наилази на велику количину уломака керамичких посуда, која је већином из периода неолита али се јављају и уломци из гвозденог доба.

Осим керамичких посуда, присутни су и налази различитих алатки од окресаног и глачаног камена, антропоморфне фигурине, тегови и други керамички предмети. Очекујемо да ће ова истраживања значајно допринети разумевању начина живота у прошлости у региону Западног Поморавља – како је изгледао живот уз реку, како су становали и градили куће, чиме су се хранили, како су правили и користили алатке, рекла нам је Ђурђа Обрадовић, археолог са Археолошког института у Београду.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ