ПОЧЕО РАД КЛИМАТОЛОШКЕ СТАНИЦЕ КОД ЗАПИСА НА ГОЧУ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Удружење грађана „Гочки круг“ из Врњачке Бање које предводи Родољуб Џамић, већ више од 15 година улаже огромне напоре да афирмише планину Гоч и Врњачку Бању, као и да на том подручју допринесе активном и превентивном очувању свих сегмената животне околине.

У току је реализација новог пројекта овог Удружења који обухвата истраживања микро-климата планине Гоч у домену заштите и унапређења биодиверзитета, водног потенцијала и климатско-метеоролошких терапијских одлика са предлозима развоја здравствених, рехабилитационих, велнес и спортско рекреативних активности „Мониторинг климе планине Гоч у домену превентивне заштите и одрживог развоја природних, здравствених и одрживих потенцијала“.

Удружење грађана „Гочки Круг“, определило се да током 2022. године у целовитом хидролошком циклусу испрати сатна, дневна, недељна, месечна и годишња стања климата планине Гоч кроз реализацију мониторинга климатских параметара, инсталацијом једне модерне аутоматизоване Wi-Fi метеоролошке станице.  Основни циљеви реализације овог Пројекта су да се питању егзактне идентификације микро-климата планине Гоч кроз један целовит хидролошки циклус посвети посебна пажња.

Након инсталације комплетне мерне технике, 17. јула 2022. године, уз подршку Општине Врњачка Бања, у сарадњи са РХМЗ Србије, започета су мерења 7 најбитнијих климатолошких параметара на Гочу, на позицији код Записа, код Црквице. Сва мерења (која се меморишу на сваких 60 минута) могу се пратити са било које тачке – позиције и у Србији, али и на целом свету преко мобилне Андроид апликације Organic Path верзија 5.0.

Дана 18. августа 2022. године протекло је месец дана од почетка рада аутоматске климатолошке станице „Гоч“. У петом најтоплијем лету у последњих 40 година, према подацима РХМЗ Србије, на Гочу код Записа забележене су готово умерене и могло би се рећи просечне величине основних метеоролошких параметара у централном делу летњег периода, који се прате на свака четири минута.

Удари ветрова и брзине ветрова бивали су у дијапазону до максимум 3 m/s из праваца севера и северо-истока најчешће. Просечне температуре ваздуха код најтоплијих дана износиле су око 24 C°. Највиша забележена била је са вредношћу од 31,30 C° (дана 23. јула у 15:00h), када су у централном делу Србије температуре износиле и до 40 C°.

Падавине су у овом периоду биле у вишегодишњeм стастистичком просеку, међутим веома неповољно распоређене, наиме, обилније кише су пале само у три дана и то 27. јула и 30. јула до око 15 mm, те једна екстремна количина киша 14. августа са укупном дневном сумом од 80 mm. С обзиром и на релативно умањене вредности влажности, због високих температура, очигледно је и да овако распоређене падавине нису могле продуковати адекватну надопуну вода за тзв. инфилтрацију према изданским срединама као основним резервоарима подземних вода на северним падинама Гоча.

Туристима, али и путницима намерницима, тренутно стање климатских прилика на надморској висини изнад 1.000 метара, као и реална прогноза на најмање седмодневном низу, и те како може бити од значаја, и за организацију, за боравак на планини, али и одабиру адекватних спортско-рекреативних и здравствених активности. Ово је био и један од битних елемената, у идентификацији будућег туристичког развоја овог готово нетакнутог бисера планиског туризма Србије.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ