ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Срећко Станојчић

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА, У СКЛАДУ СА ПРИОРИТЕТИМА

Ванредна седница Општинског већа, одржана данас, посвећена је пре свега преусмеравању непотрошеног новца  са одређених апропријација за приоритетне активности, а то су  путна инфраструктура и  удружења, којима локална самопуправа посвећује посебну пажњу. У ребаланс су укључене све промене које су настале по основу донетих решења о употреби текуће буџетске резерве и решења о промени апроприације, које постају интегрални део буџетом одобрене апропријације.

Поред 11 тачака Дневног реда, које су усвојене на овој седници, било је и 6 допуњених које су се углавном односиле на отуђења из јавне својине и прибављања у јавну својину општине, што због јавног интереса, што због компромиса са приватним власницима.

Сиже целе седнице Општинског већа, којом је председавао Бобан Ђуровић, своди се на усвајање свих битних тачака предвиђеног Дневног реда осим једне која је повучена из процедуралних разлога, а односила се на предлог Пројекта јавно- приватног партнерства за изградњу подземне гараже, код хотела „Цептер“.

На овој седници именован је координатор за припрему и реализацију мера унапређења људских и мањинских права Рома, покренут је процес израде Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома у општини Врњачка Бања од 2022-2024. године. Из оправданих разлога умањен је основни капитал ЈП „Белимарковац“, а увећан ЈП „Нови Аутопревоз“.

Покренут је поступак  реализације пројекта успостављања допунских мрежа метеоролошких станица, усвојена је информација о усклађености  планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, на која се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач општина Врњачка Бања, за период од 1. 1. 2022 до 3. 6. 2022. године.

Поред усвајања предлога о образовању комисије за утврђивање испуњености услова кандидата за заменика начелника Општинске управе, усвојен је предлог одлуке о исплати средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2022. годину и информација о деци којој је мишљењем Интересорне комисије,  предложена услуга личног пратиоца.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ