ПРОЈЕКАТ „УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО“ У ШКОЛИ У ВРЊЦИМА

Аутор:Весна Ђорђевић

Основна школа „Младост“ Врњци у мају је изабрана за једну од школа на нивоу Србије у којој ће се реализовати „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“, односно пројекат под називом „Учимо сви заједно“. Реч је о пројекту усмереном првенствено на децу тј. ученике којима је потребна додатна помоћ у раду – инклузивни приступ. Орочен је на годину дана и трајаће до маја 2023, а заправо ће обухватити две школске године.

– Инклузивно образовање значи проналажење најефикаснијег начина да се сваком детету пружи пуна подршка да заједно са вршњацима учи и развија вештине које су му потребне да напредује. Једанаесторо наставника наше школе који су укључени у пројекат „Учимо заједно“, управо су завршили двонедељну обуку везану за примену законитости о инклузији и активности подршке ученицима,  за такозвану „диференцијацију наставе“. Предстоји нам састанак са менторима који ће доћи у посету школи и одржати још једну обуку, а тема ће овај пут бити бити „планирање диференцијације учења – анализа, синтеза и креација“. Тим је већ прошао кроз обуку везану за прилагођавање школске  документације инклузивном приступу. Дакле, морали смо да коригујемо Школски програм, Школски развојни план, Годишњи план рада како би овај пројекат ушао у сва та документа са планом реализације активности које предвиђа, објашњава активности у оквиру пројекта директор ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац.

Пројекат Европске уније подржан је од стране УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а циљ је да се у оквиру процеса реформи образовања у Србији,  обезбеди да свако дете има једнаке могућности да расте и развија се. С обзиром да је у Србији још увек много деце из осетљивих група, посебно деце са сметњама у развоју или инвалидитетом и деце из ромске заједнице, неопходно их је интегрисати у редовно образовање.

-У основној школи у Врњцима тренутно нема ученика за које се настава изводи по ИЈОП-у, али се примењује индивидуализација у раду са појединим ученицима у III, VII и VIII разреда. За наш колектив и ову школу, Пројекат „Учимо заједно“  значајан је јер ће наставници бити спремни да стечена знања примене у настави у тренутку када се искаже потреба. Изузетно је користан јер нам помаже и да расветлимо  и на један лакши начин одрадимо прилагођени програм за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, наводи Игор Дрманац.

Пројекат „Учимо заједно“ ће досегнути до најмање десет одсто школа у Србији и директно омогућити даљи развој и унапређење инклузивног образовања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ