„ГОНДОЛА“ ЈЕ ПРОЈЕКАТ СВИХ НАС

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Деветнаеста седница Скупштине општине, уз присуство 22 одборника и председавање Ивана Радовића одржана је 3. марта у Великој сали СО.

Уз сагласност Државне ревизорске институције да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Општине В. Бања за 2022. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, одборници су донели Одлуку о ангажовању екстерног ревизора. Након разматрања Плана детаљне регулације „Гондола“ изгласана је одлука о изради Плана и стратешке процене утицаја плана на животну средину. Оквирна граница Плана обухвата катастарске парцеле са територије В. Бање, Гоча, Липове и Новог Села, приближно 28 хектара. Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање површина јавне и остале намене и правила уређења и грађења предметног простора, стварања основа за изградњу гондоле, саобраћајно и инфраструктурно опремање. Изградња гондоле је препозната као најбољи и просторно најефикаснији начин повезивања две најзначајније туристичке локације Врњачке Бање и планине Гоч. Реализација Плана допринела би продужавању туристичке сезоне и обогаћивању понуде. У дискусији Војислав Вујић рекао је да је Гондола историјска ствар за Врњачку Бању и прави туристички подухват.

– Са доласком Ђоковића не добијамо само инвестицију, већ и бренд. Сваки садржај који не прави штету, иде нам у прилог, без обзира да ли се неком свиђа више или мање, рекао је Вујућ.

Председник врњачке Општине Бобан Ђуровић нагласио је да је „Гондола“ пројекат свих нас.

– Наша „Гондола“ је далеко вреднији, далеко капиталнији и интересантнији пројекат, с обзиром да се ради о повезивању две независне туристичке целине, парковске и планинске целине, што је несвакидашње у туристичким местима. Породица Ђоковић се јавила са својом фирмом писмом о намерама за изградњу овако велелепног објекта, што је нама заиста импоновало. Срђан Ђоковић је изнео да је управо агилност наше локалне самоуправе, домаћински однос и прихватање инвеститора превагнуло код њих да донесу одлуку о градњи и самим тим подижу атрактивност, конкурентност не само на тржишту Србије већ и далеко шире. Верујем у овај пројекат и знам да ћемо сви заједно да радимо да га остваримо. Оно на чему сада радимо јесте завршетак идејног решења. Ми смо у овом пројекту партнери, Општина улаже у комуналне доприносе, земљиште за почетну и завршну станицу, административне таксе и др. Они су инвеститори оног већег финансијског дела, кабинског постројења. Златибор има 40 кабина, сада докупљује 12, а наша гондола у старту ће имати 112 кабина, уз специјалну кабину за венчање и кабину за ручавање и то је ексклузива која ће додатно привући пажњу људи. Са овим пројектом је упознат највиши државни врх.

Полазна станица је поред Хотела „Слатина“, а завршна тачка је на укрштању путева, старог и новог пута. Овај пројекат ће, сасвим сигурно, повући велики ниво инвестиција на Гочу и зато је важно увезати Детаљни план „Гондоле“ са планом Генералне регулације Гоча, рекао је Ђуровић

У даљем току седнице донето је неколико одлука које се тичу покретања поступака  отуђења делова катастарских парцела из јавне својине Општине В. Бања ради исправке граница парцела.

Одборници су једногласно усвојили Оперативни план за одбрану од поплава на територији Општине В. Бања за воде II реда за 2023. годину. Планом се утврђује систематизована проблематика угрожености подручја од поплава, актуализована  кроз приказ евидентираних и на терену потврђених неповољних појава на сваком сегменту подручја Општине. Такође, план обухвата и мере и активности које се морају спровести у одбрани од поплава у виду синхрон плана општинских активности који дефинише координиран рад свих обвезника, а и приоритете у решавању проблема на основу критеријума који подразумевају степен угрожености, вредност и угроженост добара. Оперативни план садржи систематизоване ажуриране податке о расположивим кадровима, људству, опреми и механизацији, као и план ангажовања људства, примене потребне опреме и механизације, сразмерно рангу појаве.

На седници је разматран и усвојен годишњи извештај Одбора за управљање, коришћење и заштиту природних ресурса Општине В. Бања. Одбор ради у саставу: дипл. правник Родољуб Џамић, председник Одбора, др Светомир Николић, заменик, дипл. инж. хидрогеологије Горан Рашула, Дејана Трифуновић, маст. инж. шумарства Ивица Лазаревић и маст. инж. геологије Бранко Црепуљаревић. Одбор је основан 2020. године, а основне планове практично је наследио на темељу резултата које је почетком 2017. године обезбедило ангажовање Комисије за заштиту лековитог фактора. Одбор за заштиту природних ресурса као следбеник бригу о еколошкој заштити проширио је на комплетан спектар природних ресурса укључујући тло, ваздух, шуме, климат и површинске и подземне воде. Извештај је поднео Родољуб Џамић.

Одборници су изгласали сагласност на допуну ценовника комуналних производа и услуга ЈП „Белимарковац“ која дефинише тарифу цене воде и цене канализације за категорију повлашћених купаца, борци од прве до треће категорије, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и један члан уже породице и то цену умањену 20% од редовне цене.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ