ИСТРАЖИВАЊЕ О СОЦИЈАЛНИМ И ЕКОНОМСКИМ ПРАВИМА ДЕЦЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Мрежа за децу Србије чији је члан Центар за децу и омладину Врњачка Бања завршила је истраживање о социјалним и економским правима деце као људска права. Истраживање је извршено на репрезентативном узорку од преко 500 учесника, односно деце узраста од 14 до 18 година у држави Србији. Тим поводом у просторијама Центра за децу и омладину 24. марта Саша Стефановић, директор Мреже организација деце Србије (МОДС) презентовао је резултате овог истраживања.

– Млади у Врњачкој Бањи, ученици Гимназије и УТШ, разговарали су о развоју идеје о људским правима и правима детета и поставили питање може ли бити превише права деце. Они су препознали економска и социјална права, као што су право на образовање, здравље, становање, социјалну заштиту, животну средину, као људска права. Они су такође препознали да је држава одговорна за остваривање ових права. Млади су указали да би држава требало више да улаже у образовање, у стварање подстицајног окружења у школама, за бољи животни стандард ученика, стално побољшавање услова у домовима ученика средњих школа. По њима, неопходно је да се улаже у здравствене установе како би здравствена заштита и лечење били квалитетни и доступни свим грађанима, рекао је Саша Стефановић.

Ова радионица била је прилика да се младима представе резултати онлајн истраживања које је МОДС спровео током маја 2022. године. Истраживање је имало за циљ да утврди ставове и мишљења младих о економским и социјалним правима као људским правима,

– За младе људе економска и социјална права су изузетно важна јер омогућавају приступ основним услугама и ресурсима који су неопходни за развој и напредак у животу. Право на образовање, нпр. омогућава младим људима да стекну знање и вештине потребне за даље образовање или за проналажење посла. Право на здравствену заштиту омогућава им да одржавају добро здравље и да превенирају здравствене проблеме у будућности, каже Валентина Крстић, председница Центра за децу и омладину.

Осим тога, економска и социјална права помажу у борби против сиромаштва и неједнакости. Младима који долазе из мање привилегованих породица, право на социјалну заштиту може бити од пресудне важности како би им се омогућило да преживе и напредују у животу. Право на рад и право на адекватну зараду омогућава младима да буду финансијски независни.

Држава и остале релевантне институције имају одговорност да осигурају да ова права буду остварена за све младе људе без обзира на њихов социоекономски статус.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ