АНАЛИЗА ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА РУРАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Аутор:Даниел Цоковић

Удружење грађана „Покрет за европску Врњачку Бању“ је реализовало пројекат „Анализа потреба и могућности развоја руралних заједница у Општини Врњачка Бања“ у оквиру пројекта „Европске политике руралног развоја на локалу“. Иницијатива је део Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP). Завршна конференција током које су јавности презентовани резултати одржана је 3. априла у Великој сали Општине Врњачка Бања.

Испред Удружења грађана „Покрет за европску Врњачку Бању“ присутнима се обратила Љиљана Миљаковић, и захвалила се на томе што су дошли да чују резултате пројекта, а посебну захвалност је упутила пројектном тиму који су дали највећи допринос овом остварењу.

                      Јелена Чеперковић и Љиљана Миљаковић

Циљеви пројекта се односе на едуковање 15 представника регистрованих пољопривредних газдинстава и пет представника удружења грађана са подручја 14 села Општине Врњачка Бања о европским политикама руралног развоја на локалу општине. Корисници пројекта ће постати јака заговарачка група за усвајање мера и политика руралног развоја, али и значајан ресурс становницима села, доносиоцима одлука, као и осталим члановима својих домаћинстава, путем преношења знања и мотивације за веће укључивање становника руралних области у програме руралног развоја.

– Данашња презентација је финиш пројекта када ће светлост дана угледати студија која је рађена у оквиру пројекта, а то је да се анализирају потребе и могућности руралних заједница на територији Општине Врњачка Бања. Студија је конципирана тако да су се најпре сагледали погледи Европске уније, а затим и како функционишу руралне заједнице на територији наше земље. На крају се дошло до локалне самоуправе, где је како се могло и очекивати туризам заступљен као најразвијенија привредна делатност, а онда се дошло до шансе да се рурална подручја са подручја Врњачке Бање споје са туризмом. Постоји могућност развоја супраструктуре како би сеоска подручја постала сеоска туристичка домаћинства и тако пружила своје услуге и била део укупне туристичке понуде Врњачке Бање или их развијати у смислу подршке и помоћи пољопривредним газдинствима да производњом здраве органске хране могу да партиципирају на туристичком тржишту и тако понуде део својих производа једном великом производу који се зове туристички производ Врњачке Бање, истакла је др Јелена Чеперковић, члан пројектног тима.

Спровођење анализе потреба и могућности руралних заједница Општине Врњачка Бања, представљаће заговарачки документ за веће укључивање локалне самоуправе у примену европских политика руралног развоја. Ова анализа ће такође представљати значајан ресурс за дизајнирање будућих стратешких и акционих докумената, као и мера локалне самоуправе намењене развоју руралних области општине.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ