„ИГРАМО СЕ И УЧИМО, СА ТЕСЛОМ СЕ ДРУЖИМО“

Аутор:Марина Ст. Јанковић

У Основној школи „Младост“, 28. априла организован је квиз „О Тесли знамо…“, и то у оквиру пројекта „Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо“.

ОШ „Младост“ одабрана је од стране Министарства просвете као једна од осамдесет и пет школа са територије Републике Србије за реализацију пилот пројекта „Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо“. Пројекат се реализује од фебруара до маја 2023. године и намењен је ученицима четвртог разреда, а у школи „Младост“ реализује се и у трећем разреду.

Циљ пилот пројекта је развијање међупредметних компетенција ученика и јачање професионалних компетенција наставника за примену тематског приступа настави и учењу.

Активности пилот пројекта обухватале су, између осталог, планирање и реализацију тематске наставе усмерене на истраживање, проучавање и унапређење постојећих знања ученика о животу и научним открићима и проналасцима Николе Тесле и њиховој примени у свакодневном животу, уз примену и коришћење дидактичког игровног средства „Тесла – потрага за проналасцима“.

Реализација пројектних активности подразумевала је интегрисано повезивање садржаја из различитих предмета, програма и ваннаставних активности у пет логичких целина, односно пет тематских дана, организованих у оквиру централне теме Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо, а у циљу интердисциплинарног сагледавања значаја Николе Тесле и његовог стваралаштва.

Теме, у оквиру тематских дана које је школа реализовала су: Пут ка успеху, Знаменити градови, Храбри у иновирању, Следимо своје снове и Светлост.

Школа је имала обавезу да овај пилот пројекат анексира кроз школску документацију.  Саветник – спољни сарадник Школске управе Краљево Надица Грујичић пратила је реализацију спроведених активности пројекта.

Ментори ученика били су њихови учитељи Дејан Аџић и Јелена Чеперковић који су реализовали активности. Стручну подршку пружали су Данијела Радовановић учитељица, Аница Саковић педагог, Игор Дрманац директор школе и сарадница Јелена Бојковић.

У оквиру квиза такмичиле су се две седмочлане екипе. Екипа „Струја“ (ученици из издвојеног одељења Штулац: Михајло Чолић, Мирна Младеновић, Сања Ђорђевић, Анђелка Милојевић, Миња Милојевић, Милица Миланковић и Вања Ђорђевић) и екипа „Муња“ (ученици из матичне школе: Михајло Видаковић, Виктор Чолић, Лука Бабић, Вања Ердоглија, Софија Чеперковић, Нина Чамагић и Ива Јовановић). Регуларност квиза пратио је трочлани жири у саставу: Дуња Чеперковић, Данијела Радовановић и Кристина Петровић.

Квиз је садржао 20 питања, подељених у четири целине. Након првих пет питања ученицима је приказан кратакометражни филм Никола Тесла – планета знања. Након наредних пет питања био је приказан игроказ Прича нам Никола Тесла – Како сам упознао електрицитет (улоге: наратор – Валентина Атанасковић, мајка – Кристина Новаковић, Никола Тесла – Јован Срејић). Након претпоследњих пет питања приказан је краткометражни филм Никола Тесла – Магична учионица. Ученици трећег и четвртог разреда навијали су за екипе.

Екипа „Муња“ била је за нијансу боља и однела победу над екипом „Струја“. Директор школе Игор Дрманац поделио је свим ученицима дипломе и честитао им на показаном знању. Ученици су сходно свом узрасту показали висок степен знања о животу и раду нашег великог научника Николе Тесле.

У ОШ „Младост“ најављују да ће и у наредном периоду организовати и реализовати мноштво активности које подстичу активно укључивање ученика.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ