28. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Одборници Скупштине општине заседали су 2. фебруара. Двадесет осма седница окупила је 23 одборника. Председавао је Иван Радовић. Најпре је разматрана, потом и изгласана одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2023. годину. Усвојене су и измене и допуне одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза. Новина је да Општина ради унапређења квалитета ваздуха, занављања природних биљних ресурса и подизања нивоа јавног здравља уводи афирмативне мере под називом „Врњачка Бања – Извор Кисеоника“. Циљ је да наша Општина створи услове да постане препознатљива као један од зелених градова Европе. Афирмативним мерама уређују се мере подршке кроз обавезе Општине, правних, физичких лица и предузетника који предузимају активности како би мењали стање и услове који утичу на квалитет ваздуха, природних биљних ресурса и животне средине у целини. Општина је у обавези да формира нове и одржава остојеће зелене површине, да изгради заштитни зелени појаз дуж саобраћајница, као и ветрозаштитни зелени појас око општинских депонија. Такође, успоставља катастар јавних зелених површина и треба да изради пројекат пошумљавања. Ова обавеза услов је за добијање грађевинске дозволе. Брига о садницама, набавка и одређивање врста садница, као и евиденција сваке саднице поверени су ЈКП „Банско зеленило и чистоћа“ које, уз сагласност Општинског већа, доноси и акт којим се на територији општине Врњачка Бања одређује локација за садњу дрвећа у оквиру алтернативних мера „Врњачка Бања – Извор кисеоника“.

– Правно, физичко лице и предузетник који гради стамбени, стамбено пословни или пословни објекат у обавези је да преко предузећа надлежног за одржавање јавног зеленила и јавних зелених површина засади једно дрво на сваких започетих 100 m² пројектоване бруто површине, рекао је Саша Радисављевић, руководилац групе за имовинско правне односе.

У даљем току седнице одборници су усвојили одлуку оперативног Плана за одбрану од поплава на територији врњачке Општине за воде II реда за 2024. годину. Програми пословања ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, ЈП „Шуме Гоч“ и Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ усвојени су једногласно.

На дневном реду нашао се и Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији Општине Врњачка Бања за 2024. годину. Средства се распоређују тако да је за праћење здравственог стања становништва и рада система здравствене заштите као и старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити, у оквиру примарне здравствене заштите предвиђено три милиона динара, за стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите у оквиру примарне здравствене заштите у износу од десет милиона динара, док је за обезбеђивање средстава за пружање хитне медицинске помоћи у оквиру примарне здравствене заштите потребно петнаест милиона динара.

У завршници седнице усвојене су измене и допуне Статута ЈП „Белимарковац“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ