ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор:Редакција

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања на својој 104-ој седници, одржаној дана 14.02.2024.,године по разматрању акта Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације 07 број 161/24, од 12.02.2024. године, а на основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18) и Одлуке о формирању Општинског Штаба за ванредне ситуације на територији општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, број 15/10,16/14 и 3/18 и 10/20), донео је

З А К Љ У Ч А К

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања упознат је са актом Сектора за ванредне ситуације о енормном повећању броја пожара током фебруара месеца на отвореном простору и о потреби предузимања превентивних и оперативних мера за спречавање настанка пожара на отвореном простору на територији општине Врњачка Бања

Сходно горе реченом штаб предлаже да се преко средстава јавног информисања скрене пажња грађанима да:

1. Не пале ватру на отвореним просторима, двориштима, гробљима, шумама и пашњацима;

2. Да из подрума, гаража, шупа, тавана и сличних просторија уклоне све ускладиштене запаљиве ствари, нпр. старе часописе, канте са горивом, кутије од фарби, разређивача, стари намештај, гардеробу итд;

3. Да физичка лица преконтролишу стање своје ватрогасне опреме: апарате, црева, хидранте и одржавајте их у исправном стању;

4. Противпожарна степеништа и пролазе редовно чисте и ОБАВЕЗНО одржавајте проходним, јер то је најчешће и ЈЕДИНИ безбедни пут да се сачувају животи;

5. Уколико примете пожар или осетите мирис дима у природи, свом стану или згради, позове ватрогасну службу и НИКАДА немој да претпостављају да је неко то већ учинио;

6. Неугашени опушак цигарете НИКАДА не бацати кроз прозора возила и станова са терасе, јер ће у већини случајева завршити у соби, или тераси у неком од станова испод и изазвати пожар а неугашена цигарета је најчешћи узрочник катастрофалних шумских пожара који су претходних година причинили огромне материјалне штете за страдалима и великим бројем повређених.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 217-1/24-5 од 14.02.2024. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Бобан Ђуровић

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ