ОДРЖАНА ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Аутор:Даниел Цоковић

Јавна седница Комисије за планове одржана је 10. јуна. На истој, сви грађани који су у току јавног увида поднели примедбе у писаном облику на нацрт Плана генералне регулације Врњачке Бање 2023 – 2030. и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину овог Плана, могли су усмено да образложе и допуне своје примедбе.

Седницом је председавао Драгољуб Контић, председник Комисије који је указао да је седница сазвана поводом усвајања Плана генералне регулације Врњачке Бање, као и да је јавни увид у овај План трајао 30 дана, те да је завршен  3. јуна.

    Драгољуб Контић, Александар Вучићевић и Марина Дуњић руководе седницом Комисије за планове

– Од тог дана прошло је седам дана за пријем примедби и предлога који су послати Поштом. Начин рада ове седнице је дефинисан тако да присутни грађани, који су поднели примедбе у писменој форми, могу да их додатно образложе или допуне по редоследу приспећа њихових примедби на писарници Општинске управе Врњачка Бања, односно по редоследу приспећа у Општини путем Поште, указао је Контић.

Седници су присуствовали начелник Општинске управе Врњачка Бања, Славиша Пауновић председник Скупштине општине Врњачка Бања, Иван Радовић, чланови Комисије Марина Дуњић и Александар Вучићевић, као и секретар Комисије, Анђела Ристић. План је израдила Општинска стамбена агенција, чији су представници директор Бранислав Бежановић и одговорни урбаниста Владан Стефановић такође присуствовали данашњој седници. Јавном заседању присуствовала је и Евица Рајић представница фирме „Ekologica Urbo“ која је израдила стратешку процену утицаја на животну средину.

На Нацрт Плана пристигло је укупно 278 примедби, а коначну верзију Плана усвојиће Скупштина општине Врњачка Бања. Овим Планом обухваћено је насељено место Врњачка Бања, као и насељена места, односно њихови делови, и то: Врњци, Руђинци, Липова и Ново Село. Површина обухвата Плана износи приближно 2318.97 ha.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ