Подршка женском предузетништву у руралним областима

Редакција

„ПОКРЕТ ЗА ЕВРОПСКУ ВРЊАЧКУ БАЊУ“

У циљу доприноса уједначеном развоју рашког региона кроз одрживо коришћење природних ресурса Удружење грађана „Покрет за Европску Врњачку Бању“ у партнерству са „Институтом за погранична подручја“ из Зајечара, спроводи пројекат „Диверзификација руралне економијe кроз подршку женском предузетништву у условима пост-пандемије“. Иницијатива је део ширег пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP), а финансира Влада Шведске.

У претходних 6 месеци, имајући у виду Covid-19 пандемију и изазове које она носи са собом, спроведено је 6 обука, на којима је учествовало преко 120 жена. Обуке су  осмишљене тако да унапреде знања жена кроз мрежу међусобне сарадње, подршке и удруживања у социјална предузећа и оснаже жене и девојке из руралних области за развој предузетништва. Циљ обуке је била изградња лидерских вештина за доношење одлука усвајањем знања о организационом развоју коалиција и мрежа жена и социјалном предузетништву, развијањем капацитета жена за покретање послова у руралној економији и едукацијом за приступ средствима за покретање послова.

Обуке су биле намењене девојкама и женама из  руралних области Општине Врњачка Бања мотивисаним за развој предузетничких иницијатива, као и локалним доносиоцима одлука и предузетничкој заједници Општине Врњачка Бања. Превазилажење сиромаштва у заједници је велики задатак  како локалне самоуправе тако и цивилног сектора који овом иницијативом настоје да допринесу решењу тог проблема, побољшањем економске самосталности  девојака и жена са села и подршком предузетничких иницијатива, кроз процесе учења и стицања знања о релевантним темама за унапређење њиховог положаја и услова живота.

Трибина у Подунавцима: диверзификација руралне економије и женско предузетништво

Тренутно је у току  шестодневна обука за жене са села за  припрему пословног плана, финансијско управљање и формализацију пословања. Циљ обуке је да полазнице усвоје знања неопходна   за конкурисање за финансијска средства и  финансијско планирање.

Круну пројекта представља студијско путовање у Зајечар, Бабушницу, Владичин Хан, Врање и  Лесковац у циљу упознавања са примерима добре праксе женског руралног социјалног предузетништва. На студијском путовању, учествоваће 15 полазница обука, које буду направиле најбољи план  предузетничких иницијатива. Оне ће имати прилику да ближе упознају могуће тржиште и започну сардању са успешним предузетницима  кроз подршку и размену знања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ