О НАМА

„Врњачке новине“ покренуте су на иницијативу тадашњег председника Богољуба Бате Вуковића и први број појавио се 2. јула 1968. на дан обележавања стогодишњице лечења и туризма у Врњцима. Прву редакцију чинили су (волонтери) Драгослав Јовановић Црнџа, као главни и одговорни уредник, Милан Сотировић Шоле, Мирослав Илић Уча, Бранко Радосављевић и Бошко Руђинчанин (касније први професионални уредник). Први број појавио се као подлистак „Борбе“ у 3.500 примерака и одмах задобио поверење око 3.000 претплатника у 26 градова.

Oснивачка права над Врњачким новинама су 2007. Одлуком СО Врњачка Бања у складу са законом пренета на Културни центар, када је дефинисано да ће оне убудуће излазити као публикација. Почетна форма часописа „Врњачке новине“ је до данашњег дана одржана, а сачињавају је две целине: стручни текстови и врњачка хроника. Тренд раста посећености портала, који постоји од 2016. године, наставља се сваким даном. Основни циљ и настојање редакције „Врњачких новина“ и уређивачког колегијума је заступљеност свих области из живота Врњачке Бање, како се и у самом називу наводи „Часопис за туризам, здравство, привреду, културу, спорт и друштвена питања“.

Данашњу редакцију чине: Марина Станковић Јанковић, Ана Стојковић, Срђан Удовичић,  Весна Ђорђевић и Даниел Цоковић.