Почиње друга фаза ројекта „Моја прва плата“

Аутор:Редакција

Од 1. октобра креће реализација друге фазе овогодишњег програма подстицања запошљавањамладих „Мојапрваплата“. Друга фаза је намењена незапосленим лицима, која ће се за учешће у програму пријављивати на сајту www.мојапрваплата.гов.рс до 31. октобра.

На основу Уредбе o програму подстицања запошљавања младих „Мојапрваплатаˮ, Национална служба за запошљавањеје 20. августа ове године расписала Јавни позив који је доступан на сајту НСЗ (www.нсз.гов.рс) и сајту Мојапрваплата  (www.мојапрваплата.гов.рс).

Овим програмом младима без радног искуства се омогућава да обаве праксу на конкретним пословима код послодаваца, на тај начин стекну знања, вештине и компетенције за рад и тако повећају своје могућности за запошљавање. Планирано је укључивање до 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства (или са радним искуством краћим од 6 месеци стеченим на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу), а налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

Програм „Мојапрваплатаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци, током којих НСЗ младима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образовањем 26.000 динара. Поред тога, НСЗ младима укљученим у овај програм уплаћује и допринос за случај повреде на раду и професионалне болести.

Прва фаза у реализацији програма „Мојапрваплата“ – пријављивање послодаваца и оглашавање позиција је завршена дана 23.09.2021. године. На сајту Моја прва плата се налазе све одобрене позиције на које кандидати могу конкурисати.

Трећа фаза програма намењена је избору кандидата од стране послодаваца, који ће процес селекције моћи да обављају од почетка пријаве кандидата, док ће повезивање (коначан избор) кандидата послодавци из приватног сектора моћи да обаве у периоду од 1. до 15. новембра, а послодавци изјавног сектора у периоду од 16. до 30. новембра. У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата биће формиране коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима, које ће бити доступне на сајтуwww.мојапрваплата.гов.рс.

Четврта фаза реализације програма се односи на потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће спровођење програма почети у року од  15  дана од дана формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.

Национална служба за запошљавање

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ