ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: ПРОЈЕКАТ „ГОНДОЛА“ ПРИОРИТЕТАН

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Скупштина општине Врњачка Бања на седници одржаној 28. априла донела Одлуку о покретању поступка прибављања у јавну својину Општине дела КП бр. 4123/1 КО В. Бања и отуђења дела КП бр. 4123/5 КО В. Бања из јавне својине Општине В. Бања ради исправке граница парцела. Донето је и Решење о отуђењу дела КП бр. 188/1 КО Липова из јавне својине Општине В. Бања ради исправке граница парцела путем непосредне погодбе Петру Вучковићу, као и Решење о отуђењу земљишта из јавне својине Општине В. Бања Милораду и Милинку Радичевићу из В. Бање непосредном погодбом. Изгласано је доношење Решења о прибављању и отуђењу путем размене између Општине и Сузане Диздар. Ради исправке граница парцела на седници је донето Решење о отуђењу КП бр. 1363/2 КО В. Бања из јавне својине Општине.

Одборници су донели Одлуку о измени одлуке о изради Плана генералне регулације Врњачке Бање 2023. – 2030. Усвојена Одлука о измени и допуни одлуке о изради Плана детаљне регулације „Гондола“ обухвата таксативно наведене катастарске парцеле које су обухваћене оквирном границом Плана детаљне регулације у КО В. Бања, КО Гоч, КО Липова и КО Ново Село.

– Пројекат израде „Гондоле“ на територији Општине В. Бања представља приоритетан пројекат, који је уједно и значајан пројекат за развој наше Општине. Налаже се свим јавним предузећима и установама са територије врњачке Општине да пруже потребну помоћ за реализацију пројекта „Гондола“, рекао је Иван Радовић, председник СО.

Према коригованом ценовнику „Врућих извора“ доо Грачац нове цене за кубик воде за физичка и правна лица су 40, 50 и 60 динара за утрошену воду до 30м³, од 30 м³ до 40м³ и преко 40 м³. До 15 кубика месечно цена воде за лица која остварују право на социјалну помоћ и право на туђу негу и помоћ, као и борци од прве до треће категорије, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и један члан уже породице палих бораца нова цена је 32 динара по кубном метру.

Драган Говедарица поднео је годишњи извештај програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територију Општине В. Бања, чији је председник.

Што се извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине В. Бања за 2022. годину тиче, сагледавајући вредности индикатора безбедности и поредећи их са резултатима за Републику Србију, као и са циљевима Стратегије безбедности саобраћаја, кључни проблеми безбедности саобраћаја којима треба посветити пажњу на територији локалне самоуправе су: коришћење мобилних телефона, употреба сигурносног појаса на предњем и на задњем седишту, коришћење заштитних система за децу и понашање пешака (црвено светло и ометање пажње).

Као допуна дневног реда разматрана је и усвојена Одлука о покретању поступка прибављања КП. бр. 1315/3 КО В. Бања у јавну својину Општине и отуђења КП. бр. 1329 КО В. Бања из јавне својине Општине путем размене непосредном погодбом. Одборници су усвојили измену Одлуке о монтажним објектима, као и одлуку о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Општине В. Бања, која подразумева нова стајалишта за путнике.

На седници је донето решење о именовању чланова Комисије за родну равноправност. Председница је Катарина Ђорђевић, а чланице су Наташа Перовић и Наташа Трифуновић.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ