На фотографији: Са седнице

Одржана шеста седница Скупштине општине

Марина Ст. Јанковић

Једногласни у доношењу одлука

– Епидемиолошка слика у Врњачкој Бањи на данашњем пресеку је задовољавајућа. Имамо 150 позитивних на територији Општине Врњачка Бања и сви су у добром општем стању у кућним условима, осим два пацијента која су на лечењу у Општој болници „Студеница“ Краљево, са добром клиничком сликом и прогнозом. На територији наше Општине 11.000 грађана је примило вакцину. Од почетка јануара имамо 65 преминулих, рекла је др Весна Малићанин, директорка Дома здравља, на самом почетку шесте седнице СО Врњачка Бања која је одржана 29. априла.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта. Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може да плати једнократно у целости са умањењем износа од 30% или у 36 месечних рата, уз достављање средстава обезбеђења плаћања – неопозиву банкарску гаранцију или хипотеку на објекту.


На седници је одлучено да се да сагласност за измену у извођењу грађевинских радова на локацији Аква парка „Рај“. Измене се односе на конкретне промене настале током извођења радова и оне ће утицати на побољшање услова функционисања објекта Аква парка.

Према измењеној Одлуци о монтажним објектима „на површинама у власништву других лица киосци, тезге и пултови се постављају уз сагласност власника парцеле на којој је монтажни објекат планиран. Монтажни објекти могу се поставити и на површинама у власништву других лица, планираним за друге намене, односно планираним за површине јавне намене, уз сагласност власника парцеле и уз претходно прибављену сагласност –  услове Општинске стамбене агенције В. Бања, а на основу којих сагласности, одобрење за постављање издаје надлежна организациона јединица Општинске управе, најдуже на период од 10 година. Период може бити краћи у случају привођења површина намени“.

Најдуже се дискутовало и расправљало о Одлуци којом се мења и допуњава Одлука о сахрањивању и гробљима на територији врњачке Општине. Одборницима се обратио Бобан Ђуровић, председник општине који је непосредно пре почетка седнице обишао извор „Језеро“. Он је рекао да је данас завршена санација тог извора и да је свих пет чесама стављено у функцију, као и да струка гарантује за функционалност овог извора и да ће локална самоуправа која се на прави начин брине о свим вредностима Бање на исти начин заштитити и остале изворе.

Што се Одлуке о сахрањивању тиче, председник Ђуровић је објаснио да је она последица законских обавеза које Општина има и да се њоме ова комунална делатност доводи у законске оквире. Опште је позната чињеница да већина сеоских гробаља дуго година није прописно одржавана, да су без тоалета, чесама, без ограда. Према његовим речима уређењем гробаља бавиће се „Бањско зеленило“ и „Врући извори“ и то није ни мало лак задатак и обавеза. Сврха је да се на сваком гробљу организује кошење, чишћење, да се уреде и одржавају приступни путеви, да се изграде јавни тоалети, да се поставе чесме. Успостављањем реда у овој области људи неће више куповати гробна места од приватника. Ђуровић је напоменуо да грађани за 1.320 динара плус ПДВ годишње, за два и више гробних места имају редовно уређење и чишћење, а да је цена трајно купљеног новог гробног места 3.600 динара плус ПДВ. У наредним годинама реализоваће се и ограђивање гробаља. Сале и капеле су у ингеренцији савета месних заједница и црквених општина.

Након Ђуровићевог излагања одборник Миљко Арсић подржао је ову одлуку, као и Филип Вујашанин који је истакао да је после више година на гробљу у Подунавцима доведена вода. Дискусији се придружио и Родољуб Џамић који је рекао да гробље говори о живима, а не о мртвима. Одлуку је подржао и Милан Плањанин. Иван Џатић изнео је своја запажања да се одлуке доносе искључиво у интересу грађана и да локална самоуправа брине о вери и духовности и подсетио присутне да је задњих неколико година инвестирано 50 милиона динара у све црквене општине.

У даљем току седнице одборници СО су изгласали доношење Одлуке о именама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и мобилијара на јавним површинама, као и одлуку о изменама и допунама Плана распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама којом се ближе дефинишу локације.

Иницијатива Општинске стамбене агенције о неопходности прибављања земљишта за потребе уређења површине јавне намене, односно за проширење фудбалског терена оствариће се захваљујући донетој Одлуци о покретању поступка прибављања КП бр. 29/11 КО В. Бања у јавну својину Општине непосредном погодбом. Одборник Ненад Николић изразио је задовољство рекавши да је ово права одлука, у право време.

Према једногласно усвојеној одлуци, мост код „Беле лађе“ носиће назив „Мост Олимпијаде трећег доба“, према манифестацији која се традиционално одржава у Бањи већ дужи низ година и која окупља велики број учесника.

Дане Станојчић, заменик председника СО осврнуо се на чињеницу која се тиче врњачке Хале спортова.

– Врњачка Бања је позната по великим скуповима, али Бања има ожиљак на лицу, а то је Хала „Владе Дивац“ која је била одскочна даска за развој спортског туризма у Бањи. А Владе Дивац за Врњачку Бању није учинио ништа тако да ћу на следећој седници Бањског одбора предложити да се промени име Хале, рекао је Станојчић. Са његовим излагањем сложио се Родољуб Џамић рекавши да Хала треба да има неко универзално име, као и да се њено функционисање треба комерцијализовати.

Небојша Алимпић упознао је одборнике са предлогом Одлуке о покретању процеса израде Програма развоја туризма Општине В. Бања 2021-2025. Циљ израде Програма је да се туризму приступи стратешки, не само кроз економске показатеље, већ и кроз мултипликативне ефекте које туризам има на укупан друштвено-социјални развој, локални и регионални развој, на развој културе и образовања, унапређење животне средине и на развој комплементарних делатности. Према овој одлуци коју је Скупштина усвојила овлашћује се председник општине да посебним решењем формира тим за израду Програма којим ће се формализовати његов састав и надлежност, уз допуну према предлогу Родољуба Џамића да се у израду Програма укључе и представници Факултета за хотелијерство и туризам.

Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине В. Бања за 2021. годину представља инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања. ЛАПЗ је усклађен са циљевима Стратегије запошљавања у РС за период од 2021.-2026. године, Стратегије одрживог развоја 2013.-2023. и Локалног акционог плана за младе 2020.-2025. године. ЛАПЗ је идентификовао проблеме, препознао групе са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирао мере активне политике запошљавања којима ће се деловати на узроке проблема и смањити разлуке у погледу ризика незапослености. И ова одлука је једногласно донета.

СО је у даљем току седнице донела и два решења о отуђењу катастарских парцела код Аутобуске станице, по тржишним ценама постигнутим у поступцима јавног надметања у узносу од 41.354.757 динара и 99.583.516 динара.

Гордана Радичевић

Скупштина је донела решење о давању сагласности на Одлуку о разрешењу председника Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ ДОО. За новог председника именована је дипл. инж. Гордана Радичевић, на мандатни период од две године.

Одлука о бесповратном суфинансирању активности и мера унапређења енергетске ефикасности на породичним кућама, становима и јавним зградама на територији врњачке Општине, такође је једногласно усвојена.

– Разлог за доношење ове одлуке је стварање услова за подношење пријаве по Јавном позиву за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, расписаног од стране Министарства рударства и енергетике, у нади да ћемо бити добро рангирани и учествовати у пројекту. Кроз наведени пројекат Општина планира да у 2021. години кроз мере и активности на пројектима енергетске санације објеката суфинансира део трошкова на унапређењу енергетске ефикасности у домаћинствима са територије Општине В. Бања, рекла је Гордана Радичевић енергетски менаџер Општине В. Бања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ