Tуристички промет за март

Марина Ст. Јанковић

У марту је евидентирано 8.887 посетилаца

Према извештају о туристичком промету, капацитету и степену искоришћености капацитета у Врњачкој Бањи за месец март 2021. године који је сачињен на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружа­њем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења, из Одсека за привреду и друштвене делатности, од Марије Раковић, саветнице за туризам и привреду, укупно је евидентирано 8.887 посетилаца, од чега 7.897 домаћих и 990 страних.

Укупан број ноћења који је остварен је 24.714, од чега 21.635 домаћих и 3.079 страних туриста.

У марту 2021. године у односу на март 2020. године евидентирано је 23,80% више домаћих и 38,85% мање страних туриста, као и 35,89% више ноћења домаћих и 6,44% мање ноћења страних туриста. Степен искоришћености капацитета у марту 2021. године је 14,93%. Просечна дужина боравка је 2,74 данa домаћих и 3,11 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у марту 2021. године у односу на месец фебруар 2021. године, смањен је за 5,56 процентних поена, односно са 20,49% на 14,93%.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ