ОДРЖАНА 8. РЕДОВНА СЕДНИЦА СО ВРЊАЧКА БАЊА

Срећко Станојчић

РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ НАЈВАЖНИЈИ

Уз једну допуну, која је стављена у контекст 19. тачке, усвојен је Дневни ред и изгласана 21 тачка данашње седнице Скупштине општине Врњачка Бања. Најважнија, као прва тачка Дневног реда, била је ребаланс Одлуке о буџету Општине. О разлозима ребаланса, своје појашњење одборницима изнео је заменик председника Општине Иван Џатић и изразио оптимизам у погледу остварења прихода буџета на основу реалних показатеља и пројекција. Један од таквих је издвајање додатних средстава Туристичкој организацији, која би својим активностима утицала на продужетак туристичке сезоне до краја године. Након усвајања ребаланса Одлуке о буџету, одборници су изгласали Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета Општине за период 1.1. 2021-30. 6. 2021. године. Разлози и објашњења садржани су у правном основу којим се регулише обавеза разматрања информација о извршењу буџета најмање два пута годишње на начин и у поступку прописаним законом.

Саша Радисављевић, ИванРадовић и Дане Станојчић

Измене и допуне кадровског плана Општинске управе, је појаснио начелник Славиша Пауновић, рекавши да се он састоји од приказа броја запослених према звањима, броја запослених на неодређено време и бројa запослених чији се пријем на одређено време планира у кабинету председника Општине. Много је радника отишло у пензију, неки су дали и отказе, а планирани број је 84 од којих је попуњено 77 радних места на неодређено што уз два службеника на положају износи укупно 79.

Уследило је усвајање одлука о располагању грађевинским земљиштем, покретању поступака отуђења неких  некретнина и парцела у јавној својини али и прибављању непокретности у јавну својину, донесене су одлуке о спровођењу конкурса за избор директора ЈП „Шуме -Гоч“ и именовања директора ЈП „Борјак“. Изгласана је и одлука о повећању основног капитала ЈП „Нови Аутопревоз“ и прва измена ценовника ЈП „Шуме – Гоч“. На овој седници усвојени су и Извештаји о финансијском пословању Јавних предузећа „Белимарковац“, Нови Аутопревоз“, „Бањско зеленило и чистоћа“ за 2020. годину, предузећа „Врући извори“д.о.о. Грачац, и годишњи извештај о раду Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о. за 2020. годину.

Измене програма пословања  Народне библиотеке „Др Душан Радић“, Општинске стамбене агенције, Туристичке организације, Предшколске установе „Радост“, Културног центра, Спортског центра и измене и допуне финансијског плана Општинске организације Црвеног крста такође су добиле изгласавањем сагласност одборника.

Председник општине Бобан Ђуровић у свом обраћању одборницима, на почетку је похвалио раднике и директора ЈП „Белимарковац“, најавио Јавни позив за изградњу читаве канализације у Врњачкој Бањи, као и три бушотине за које ће бити издвојена велика средства, чиме ће убацити значајне количине воде у систем и сукцесивно побољшати водоснабдевање у Врњачкој Бањи. Ђуровић је поново објаснио околности око врњачких минералних изворишта и њихове издашности на које много утичу временске прилике и сушни период. Посебно је нагласио да је минерални  извор „Слатина“ тренутно на пет цм од самоизлива, а био је на више од метар и да ће после ревитализације изворишта издашност бити као и раније, као што је то било и са извором „Језеро“.

Председник oпштине Ђуровић осврнуо се и на писања неких медија и изјаве појединаца, због чега је са жаљењем констатовао да то ствара лошу слику о Врњачкој Бањи јер се заснивају на нетачним подацима и претпоставкама али је са задовољством изнео податак да је после извештаја Државне ревизорске институције, јавна својина Врњачке Бање процењена на 32 милијарде  динара. Главни државни ревизор је апропо изјавио да је Врњачка Бања најбољи пример добре праксе јер је исправила грешке у раду, утврђене ревизијом. Ђуровић је данас изјавио да неће пропустити историјску шансу да се изгради гондола и да је то најважнији пројекат, који ће према речима његовог првог сарадника Ивана Џатића коштати преко 12 милиона евра, За остварење ове амбиције, Ђуровић је са задовољством изјавио да има пуну подршку и помоћ председника Србије.

Ово скупштинско заседање завршено је избором и именовањима, а седницу је констатовањем да нема одборничких питања закључио председник СО Иван Радовић.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ