ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ

Весна Ђорђевић

БАЊА ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, 42. по реду, одржана је ван седишта Народне скупштине, у Врњачкој Бањи, у уторак, 14. септембра.

Седници су присуствовали председник Општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић, његов заменик Иван Џатић и председник Скупштине општине Иван Радовић са сарадницима, као и председник савета Државне ревизорске институције др Душко Пејовић са сарадницима.

-Извештаји о сврсисходности државне ревизорске институције биће разматрани  у Врњачкој Бањи на трећем састанку по реду од четири пројектована Националним акционим планом управљања јавним финансијама који је отпочео у складу са економским реформама 2006. године, а по коме Одбор за финансије Скупштине Србије одлази у локалне самоуправе и као пример добре праксе, заједно са Државном ревизорском институцијом, врши екстерни надзор управљања јавним финансијама, истакла је др Александра Томић, председница Одбора за финансије Скупштине Србије уочи састанка.

Два пута годишње Влада Републике Србије шаље извештаје Европској комисији која оцењује тај рад и могу вам рећи да ми имамо заиста позитивне извештаје о екстерном надзору.

Седница је отворена разматрањем извештаја Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2019. годину. На дневном реду су се нашли и ефекти две спроведене ревизије из 2017. године. Прошле су пуне три године од извршених ревизија и сада су по први пут пред народним посланицима и надлежним Одбором представљени ефекти настали по истеку временског рока датог за спровођење датих препорука, односно за отклањање откривених несврсисходности. Трећа тачка односила се на обавезу Државне ревизорске институције да предложи измене прописа до којих је дошла у поступку ревизије, а утврдила је да производе негативне ефекте на пословање у јавном сектору.

Ефекти спроведене ревизије у овој општини огледају се у појачању интерних контрола у поступцима свакодневног пословања, а то се негативно одражава на уобичајена књиговодствена питања (економска, организациона и функционална). Други део неправилности се односи на попис имовине и обавеза, у вођењу нефинансијске и финансијске имовине. То је уобичајено у већем делу локалних самоуправа у земљи, с тим што је овде осетна већа жеља да се то отклони. Општина Врњачка Бања јесте пример добре праксе зато што је у поступку ревизије отклоњено доста неправилности, нагласио је главни државни ревизор, др Душко Пејовић.

Ефекти ревизије су користи које друштво добија спровођењем ревизије, указивањем на проблеме и отклањањем тих проблема од стране ревидираних субјеката, зато Државна ревизорска институција иде тамо где су највећи, односно системски проблеми. Све заинтересоване стране (Народна Скупштина првенствено, а онда и Влада, медији, невладине организације, стручна и академска јавност, цивилни део) имају право да кандидују теме из 14 области. Промене се огледају у финансијским ефектима (већи приходи, мањи расходи, квалитетнији и економичнији утрошак јавних средстава) али и у промени прописа, пословног окружења, доношењу аката законских, стратешких, интерних. Повећањем броја ревизија сврсисходности стићи ће се до свих области које су ризичне, сложене, захтевне и у којима постоје проблеми.

Тим Општине Врњачка Бања је одмах по достављању ревизорског извештаја радио на анализи узрока насталих неправилности у процесу вођења и располагања јавне својине, начину прикупљања података од стране буџетских корисника о самој имовини. Резултат овог рада огледа се у податку да је вредност јавне имовине 2019. године био око две милијарде, а после спроведене ревизије – 32 милијарде. Уочили смо и недостатак кадра спремног да одговори овом обиму посла, поготово у домену јавне својине, и ми смо по препоруци Државне ревизорске институције радили на јачањукадровске структуре у Општини Врњачка Бања, рекао је председник Општине, Бобан Ђуровић. – Схватили смо и да је потребно увођење јединственог информационог система у домену јавних финансија и јавне својине због ефикасности у раду и транспарентности система.

Председник Ђуровић је закључио да су овакве контроле добродошле поготово у Врњачкој Бањи која се интезивно развија и где се јавна својина ставља у функцију инвестиција, као гарант правилног рада и располагања друштвеном својином.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ