ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Мила Васојевић

О РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ БУЏЕТA ОПШТИНЕ

Ванредна седница Општинског већа општине Врњачка Бања одржана је 8. септембра у великој сали СО Врњачка Бања. Седницу је водио Бобан Ђуровић, председник Општине. После усвајања неколико записника седница које су одржане телефонским путем и прихватања предлога за допуну дневног реда, дневни ред је и усвојен.

Прва тачка била је Нацрт Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину по којој је известилац био Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Према његовим речима разлог за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину јесте резултат анализа планираних прихода за првих шест, односно седам месеци 2021. године, укључивање нових трендова и пројекција извршног органа, као и преиспитивање постојећих планираних активности и увођење нових планских активности. Општина Врњачка Бања је поступила у складу са смерницама датим од стране Министарства финансија и израдила  ребаланс буџета који је овом министраству достављен.

Укупна висина свих наведених промена апропријација на расходној страни буџета јесте увећање за 7,2 %, односно за око 112 милиона динара из свих извора финансирања.

Председавајући је потом појединачно читао захтеве  који су, дан раније прошли кроз одржану јавну расправу.  Захтеви су веома различити, траже се средства за уређење спортских терена на Гочу, за куповину табача за ски стазу на Гочу пошто је изнајмљивање истог веома скупо. У плану је и покривање Летње позорнице, затим ту су и средства за завршетак стазе на Црквеном брду од Павиљона до споменика Еутерпа. Потребно је такође завршити фонтану на новоизграђеном кружном току код „Белог извора“.   Ту су и појединачни захтеви: Туристичке организације , Спортског центра, Општинске стамбене агенције, ОШ „Младост“, Културног центра. Једино је ПУ „Радост“ тражила одобрење да направи интерне промене  планираних апропријација. За  овај Нацрт  ребаланса чланови Већа су гласали и он ће се наћи пред одборницима на следећој седници Скупштине општине.

Усвојене су измене и допуне Кадровског плана општинске управе Врњачка Бања. Према образложењу Љиљане Радаковић, заменице начелника Општинске управе, измене се односе на промене звања. Општина Врњачка Бања  има 84 систематизованих радних места и кадровски план  предвиђа пријем четири нова радника.

Уследило је неколико питања из области урбанизма које је образложила Славица Стаменић, руководилац Одсека за урбанизам. Ради се о куповини  парцеле за проширење школског дворишта у Грачацу, исправљању граница парцеле у близини новог Аква парка и продаји стана у Вили „Загорка“.

Чланови Већа  дали су сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈП „Шуме Гоч“ на измене и допуне ценовника. Према речима Ивице Лазаревића, директора овог предузећа  ценовник  није мењан од 2004. године. „Србија шуме“ су услед веће потражње цене повећале у јуну и практично ЈП „Шуме Гоч“ усклађују цене са њиховим. Ради се о поскупљењу од три стотине динара по метру просторном.

Уследило је доношење нацрта одлука о спровођењу јавних кокурса за именовање директора у ЈП „Шуме Гоч“ и ЈП „Борјак“.

Усвојен је и годишњи извештај о пословању и финансијски извештај Рагионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо Краљево за 2020. годину. Известилац је била Гордана Радичевић, председник Скупштине друштва, која је најавила  студију коју су израдили Французи. Па ипак, стиче се утисак да се стоји у месту те да нема довољно иницијатива  да се убрза  почетак рада депоније.

На овој седници усвојен је извештај о раду Интерресорне Комисије за период од првих осам месеци  као и предлог за финансирање додатних финансијских подршки деци из друштвено осетљив група. Извештај и предлог је образложила Драгана Петровић, председница Комисије.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ