Предраг Дашић

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРЕДРАГА ДАШИЋА

Врњачке новине

Први пут у својој историји Инжењерска академија Србије (ИАС) је расписала конкурс за избор кандидата у звања дописног и редовног члана. Ово је јединствени случај у пракси било које академије у Србији да је уведено бодовање свих пријављених кандидата и уведен минимални број бодова потребан за избор у једно од два наведена звања ове институције.

Предраг Дашић из Врњачке Бање поседовао је више од три и по пута бодова него што је потребно за избор за редовног члана ИАС академије. Референтна комисија за пријем нових чланова је констатовала чињенично стање, па је кандидат једногласно добио ово заслужено признање. Инаугурација и додела Повеље за његов избор за редовног члана ИАС академије обављена је у седишту ове институције у Београду.

Дашић предаје групу предмета из Производних и информационих технологија у Академији струковних студија Шумадија – Одсек Трстеник. Одржао је велики број гостујућих предавања за студенте академских, мастер и докторских студија у региону (Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Румунија, Русија, Украјина).
Објавио је више од 600 научних радова, од тога 220 радова у часописима, 50 радова по позиву и више од 330 радова на међународним и домаћим конференцијама. Такође, објавио је 7 научних монографија и 5 књига. Био је уредник више од 60 зборника радова у штампаној и у електронској форми.
Значајан допринос дао је у оквиру аутоматизације инжењерских послова, тако да је развио 14 нових корисничких програма, за примену теоријских и практичних метода у решавању конкретних инжењерских проблема, који се са успехом примењују у пракси. Такође, аутор је 3 техничка унапређења и 3 патента, о чему поседује сертификате. Учествовао је у реализацији 10 научно-истраживачких пројеката које је финансирало Министарство за науку и технологију и био је руководилац међународног Словачко-Српског пројекта.Члан је научних и програмских одбора више од 50 међународних конференција и члан уређивачких одбора више од 20 међународних часописа.
Члан је следећих националних техничких академија наука: Њујоршке академије наука (НYАС), од 2006. године; Украјинске технолошке академије (УТА), од 2009. године; Украјинске Академије инжењерских наука (АИНУ), од 2011. године; Српске краљевске академије наука и уметности (СКАНУ), од 2015. године; Грузијске инжењерске академије (ГЕА), од 2019. године; Националне академије наука високог образовања Украјине (НАН-ВОУ), од 2020. године и Инжењерске академије Србије (ИАС), од 2020. године. Изабран је за Председника УТА академије за Балкан, у септембру 2017. године.
Добитник је бројних награда, признања и диплома за допринос у научном и иновативном раду и међународну сарадњу, две награде за животно дело и Ордена за науку УТА академије.

Предраг Дашић је оснивач Издавачко штампарског предузећа „Satcip“ из Врњачке Бање.

Ж. Миленковић

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ