Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности

Аутор:Врњачке новине

Општина Врњачка Бања објавила је 14. октобра 2021. године, Одлуку о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину.

Јавни позив је објављен на званичној интернет страници општине Врњачка Бања (https://www.vrnjackabanja.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/odluka-o-raspisivanju-javnog-poziva-za-sufinansiranje-mera-energetske-efikasnosti-na-porodicnim-kucama-i-stanovima-na-teritoriji-opstine-vrnjacka-banja-za-2021-godinu),и огласној табли Општине Врњачка Бања, где се налазе и обрасци за пријаву уз детаљна објашњења и наведену документацију коју је потребно прикупити.

Конкурсна документација доступна је и у Услужном центру, канцеларија бр.3. у згради Општине Врњачка Бања, на адреси ул.Крушевачка 17 у Врњачкој Бањи.

Програм енергетске санације породичних  кућа општина Врњачка Бања заједнички реализују са Министарством рударства и енергетике. За наведену намену опредељено је 2 два милиона динара, од чега је општина Врњачка Бања обезбедила до половине средстава.

Накнада дела трошкова набавке опреме и материјала одобрава се за четири мере:

  1. Замену спољне столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима,;
  2. Набавку и инсталацију котлова или етажних пећина дрвни пелет за породичне куће;
  3. Набавку и инсталацију котлова на гас за породичне куће и становe у стамбеним зградама и
  4. Набавку и уградњу термостатских вентила и остале неопходне арматуре за опремања извора топлоте (радијатора) .

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања, односно од 14.октобра 2021. године.

Конкурс је отворен закључно до 15 часова дана, 04.новембра 2021. године.

Енергетски менаџер општине Врњачка Бања

Гордана Радичевић

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ