НОВИ АУТОБУСИ ЗА ШКОЛСКИ ПРЕВОЗ И НОВИ АУТОПРЕВОЗ

Аутор:Срећко Станојчић

Пет нових аутобуса које ће локална самоуправа купити за ЈП „Нови Аутопревоз“, биће намењени за школски превоз на територији општине Врњачка Бања од 1. септембра. То је данас на ванредној седници Општинског већа најављено у контексту прве две тачке Дневног реда о изменама Одлуке о оснивању ЈП „Нови Аутопревоз“ и повећању основног капитала овог Јавног предузећа за 10 милиона динара. Касније је планирано да „Нови  Аутопревоз“, обавља превоз радника и школске деце према суседним градовима.

Од осталих одлука, значајних за грађане, већници су дали сагласност о давању на коришћење објекта у јавној својини општине Врњачка Бања, спортске хале у Новом Селу, установи „Спортски центар“, под истим условима као и спортска хала у „Пискавцу“, где се она користи за наставу физичког васпитања и друге потребе школе до 14 часова, а после тога за потребе „Спортског центра“. Поред тога, „Спортском центру“дата је сагласност за улагање у инвестиционо одржавање на објектима дечијих игралишта и теренима за мале спортове на територији општине Врњачка Бања.

Важан акценат стављен је на измене и допуне Одлуке о јавним паркиралиштима, које се односе на укидање периода бесплатног паркирања уз образложење да у другим туристичким центрима нема  сличне праксе, а да је у периодима нерадних дана, за време празника и викендом, изразит прилив гостију у Врњачку Бању, чиме Паркинг сервис „Новог Аутопревоза“ губи значајна средства.

Дневни ред ове седнице имао је више тачака које су се односиле на Нацрте решења о располагању грађевинским земљиштем, отуђењу делова катастарских парцела из јавне својине општине Врњачка Бања али и на поступке размене са другим правним и физичким лицима, као и непосредном погодбом ради исправка граница парцела.

На овој ванредној седници, чланови Општинског већа дали су сагласност на програме пословања са финансијским плановима за 2022.годину већини установа и јавних предузећа, а за преостале, разматрање је предвиђено на телефонској седници пред наредну седницу Скупштине општине.

При крају заседања, утврђени су износи по основу финансирања додатне подршке деци из друштвено осетљивих група у складу са мишљењем Интерресорне комисије. Утврђени су и новчани износи каао помоћ породицама, у корист даровитих ученика основних и средњих школа као и студената основних, мастер академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија за 2022. буџетску годину. Размотрена је и усвојена једна жалба на решење Одсека за привреду и друштвене делатности која се тиче једнократне новчане помоћи за рођење детета и укинута нека решења о категоризацији по захтеву странака.

Све одлуке Општинског већа са ове седнице, по уобичајеној процедури упућени су одборницима СО на разматрање.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ