ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Аутор:Мила Васојевић

Данас је, у великој скупштинској сали, одржана ванредна седница Општинског већа општине Врњачка Бања. Седницу је водио Иван Џатић, заменик председника општине. Разматрано је 18 тачака плус пет тачака допуне дневног реда.

Као прва тачка разматран је нацрт Ребаланса одлуке о буџету општине В. Бања за 2022. годину, а известилац је био Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Основна промена се односи на финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвету у износу од 23 милиона динара. У припреми је више предлога за ребаланс и то 2,6 милиона за ОШ „Попински борци“, 16 милиона за ОСА, четири милиона за физичку културу и 2, 5 милиона за Спортски центар, 3 милиона за ТО, такође се планирају и средства за предстојеће кадровске промене које је образложила Љиљана Радаковић, заменица начелника Општинске управе. Према њеним речима, локалне самоуправе су у обавези да се придржавају Закона о буџетском систему а то значи да не постоји забрана запошљавања уколико у буџету општине могу да се обезбеде потребна средства . С тим у вези  мења се Кадровски план  и уместо предвиђених 84 радних места, план се мења на 86 радних места.

Небојша Алимпић, координатор локално економског развоја био је известилац у наредне две тачке, реч је о нацрту Одлуке о усвајању локалног акционог плана запошљавања за 2022 и 2023. годину. Предложио је и нацрт одлуке и Правилник о додели субвенција у виду једнократних новчаних помоћи привредним субјектима за ублажавање негативних последица проузрокованих КОВИД епидемијом. Обе тачке чланови Већа су усвојили као и неколико нацрта решења о отуђењу, куповини и давању на коришћење  непокретности које је образложио Саша Радисављевић, руководилац групе послова за имовинско правне послове.

На истој седници, чланови Већа дали су сагласност на средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Нови Аутопревоз“, на посебан програм пословања и прве измене плана истог предоузећа које је образложио  Иван Дуњић, директор „Новог Аутопревоза“, а све то ради могућности добијања кредита за куповину пет нових аутобуса.  Сагласнот је дата на измену и допуну ценовника услуга ЈП „Нови Аутопревоз“. Према речима Ивана Дуњића ишло се на минимално повећање цена које нису мењане дужи временски период и због повећања цене горива. Нове ценовнике имаће и „Врући извори“ д.о.о. Грачац, ЈП „Шуме –Гоч“, и „Бањско зеленило и чистоћа“.

Једна од тачака дневног реда била је и разматрање извештаја о раду за 2021. годину. После кратких образложења директора: Душана Радовића Установе „Спортски центар“, Сандре Николенџић за Центар за социјални рад Врњачка Бања и Саше Миленковића, директора Установе „Културни центар“ Врњачка Бања, извештаји су усвојени једногласно, а усвојен је и извештај о раду ПУ „Радост“ који је предат у писаној форми.

Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности информисао је чланове Већа о пословању јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине Врњачка Бања за протеклу годину.

На седници Већа усвојен је Програм контроле квалитета ваздауха на територији општине Врњачка Бања за 2022. годину о којем је известила Снежана Костић из Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове. Поштујући законске оквире чланови Већа одбили су жалбу Милене Бонџић.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ