РЕДОВНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Мила Васојевић

НАЈВИШЕ О ЈАВНОЈ ГАРАЖИ И КОНТЕЈНЕРИМА ЗА СМЕЋЕ

Редовна седница Општинског већа општине Врњачка Бања одржана је 6. маја у кабинету председника. Седницу је водио Бобан Ђуровић, председник Општине, а кворум је бројао осам чланова.

Пре преласка на дневни ред, без примедби, усвојени су записници са петнаест одржаних седница Већа, почев од 14. марта 2022. године. Дневни ред имао је 18 тачака, укључујучи у тај број и пет тачака допуне.

На почетку Веће је усвојило Нацрт Одлуке о завршном рачуну општине Врњачка Бања за 2021. годину. Известилац је био Владимир Стаменчић. У најкраћем, он је рекао да су приходи буџета реализовани близу 90 одсто, да су расходи били 83 одсто од планираног. Остварен је суфицит од 204 милиона динара.

О наредне четири тачке известилац је био Славиша Пауновић, начелник Општинске управе. Прво је усвојен нацрт Одлуке о монтажним објектима, а најважније је да се овом одлуком стварају услови да поједини објекти могу да се изместе као на пример што је вештачка стена. Код ове тачке речено је да сви објекти у којима се продаје храна морају да се фискализују најкасније за 60 дана. Убудуће све потребне припреме мораће да изврше пре потписивања уговора о почетку рада.

Душан Стевановић обавестио је чланове Већа да сва дечија игралишта на подручју општине Врњачка Бања морају бити атестирана, то је захтев Министарства привреде јер су казне високе уколико се атести не обаве. Следеће две тачке прихваћене су како су и предложене од стране службе за имовинско правне послове  а то је: нацрт Одлуке о покретању поступк прибављања непокретности у јавну својину општине и Нацрт два Решења о отуђењу парцела у КО В. Бања непосредном погодбом.

Сузана Црноглавац, руководилац службе за ЛЕР и инвестиције била је известилац  о предлогу пројекта за јавно-приватно партнерство за реализацију пројекта подземне гараже. Реч је о подземној гаражи код Хотела Цептер. После дуже дискусије, закључено је да наша општина, у овом случају као представник јавног партнера треба да ангажује консултантску кућу која би извршила ревидирање уговора  који је сачињен пре десет година, а потом да се нађе заједнички именитељ између приватног партнера, тј. Хотела Цептер и Општине и да се крене у реализацију пројекта. Сви чланови Већа су сагласни да је потребно све те припремне послове убрзати јер паркинг места нема довољно, а констатовано је да је Врњачкој Бањи потребно још две три јавне гараже.

У наставку седнице, чланови Већа дали су сагласност на одлуке Скупштине друштва „Регион Краљево“доо Краљево. Известилац је била Гордана Радичевић, председник Скупштине друштва. И о овом питању уследила је констатација да послови око регионалне депоније теку веома споро, обзиром да је протекло око пет година од покретања иницијативе.

Тамара Радивојевић, заменик секретара СО известила је да су пристигла два захтева за успостављање сарадње са нашом општином и то из општине Кисела вода из Македоније и општине Нови Травник из Босне и Херцеговине.

Предлог Душана Стевановића био је да се једна особа задужи за контакте и праћење сарадње наше општине са другим градовима.

Захтев Дејана Јањића о ослобађању једне месечне закупнине услед смртног случаја у породици је одбијен јер није испоштовао процедуру пријављивања спречености за рад.

Захтев Туристичке организације за одобравање средстава је одложен до ребаланса буџета, а дата је сагласност за коришћење средстава из текуће буџетске резерве Општинске управе у износу од 674.000 динара за одржавање атмосферске канализације.

Укидају се решења Живадинке Атанацковић и Драгана Танасковића пошто су они оверили изјаве код нотара да више неће да се баве делатношћу којом су се бавили.

Од тачака допуне бележимо да је извештај о спровођењу мера подстицаја за развој села усвојен.

После исцрпљених тачака дневног реда, Душан Стевановић је изнео констатацију да комунална хигијена у Врњачкој Бањи није на задовољавајућем нивоу. Констатовано је да у Врњачкој Бањи нема довољно контејнера, да се при одвожењу смећа не покупи смеће које се просуло из препуних контејнера, те да се на појединим пунктовима смеће треба редовније одвозити. У једном туристичком месту попут Врњачке Бање хигијена мора бити на првом месту као и чистоћа улица.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ