ОДРЖАНА 13. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Аутор:Весна Ђорђевић

Друге измене и допуне одлуке о буџету Општине за 2022. усвојене су на 13. редовној седници Скупштине општине која је одржана 3. јуна.

– Разлог ребаланса је првенствено, у распоређивању нераспоређеног вишка прихода од 74.317.000. динара из 2021. Затим нова пројекција планираних прихода за текућу годину на бази остварења прихода за прва четири месеца и реализација Одлуке о изменама и допунама Генералне регулације, односно вишка по основу доприноса за уређење градског и грађевинског земљишта. Ребалансом су планирани приходи од 1.915.158.000 динара, расход 1.857.975.000, односно планиран је суфицит у буџету који ће се користити за отплату  главнице дуга до краја 2022, као и за улагање у основни капитал јавних предузећа,  рекао је Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије образлажући одлуку.

Вишак прихода биће распоређен и на LED расвету, електричну енергију, основне и средње школе, туристичку пропаганду, ревитализацију путне инфраструктуре, комунално уређење.

– За повећање оснивачког капитала јавних предузећа биће издвојено 65 милиона. Од тога, 12 милиона за „Бањско зеленило“, при чему ће 4 милиона бити опредељено за повезивање пореза и доприноса како би радници имали обезбеђено здравствено осигурање. Морам да напоменем да је испеглано и кашњење у исплати зарада и да ће већ наредног месеца све бити постављено на место. „Бањско зеленило“ ће добити и два и по милиона за набавку сто нових контејнера који ће бити постављени на свим критичним тачкама у Бањи како бисмо подигли хигијену нашег места на виши ниво. За „Вруће изворе“ опредељено је 8 милиона, од чега 4 за куповину новог возила – који ће првенствено служити за одржавање путних праваца током зимских месеци, али ће предузеће моћи да остварује и сопствене приходе рентирајући га трећим лицима. Кључна су 44 милиона за „Белимарковац“  за копање четири нова бунара који ће побољшати водоснабдевање на територији Општине.

Предвиђено је и 25 додатних милиона за куповину земљишта на потесу постојећег фудбалског терена у Врњцима јер нам је циљ да направимо један већи спортски комплекс са два додатна терена. Буџетом је већ опредељено 25 милиона у ову сврху, а сада додајемо још 25.

Морам да напоменем да све што смо навели јесте условне природе – ми ћемо у наредном периоду пратити приходе и  уколико се буду остваривали планираним темпом тек тада ћемо кренути у нове инвестиције, рекао је Иван Џатић заменик председника Општине.

Новим ребалансом буџета обухваћене су и све промене настале по основу донетих решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве, тако да она сада поново износи 30 милиона.

Други ребаланс буџета одборници су једногласно усвојили, а затим и Годишњи извештај  о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности  саобраћаја на путним правцима у нашој општини при чему је, како је речено, посебна пажња посвећена безбедности деце и мотоциклиста.

Одлуку о монтажним објектима, Програм отуђења грађевинског земљишта  којим су обухваћене најважније парцеле у власништву Општине Врњачка Бања (као планским актом) и још низ одлука из имовинско-правне области, одборници су усвојили након образложења од стране Саше Радисављевића, Руководиоца групе за имовинско правне послове.

Одборници локалног парламента изгласали су и Одлуку о изменама и допунама Плана распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама. Овим актом ближе су дефинисане локације за постављање, поступак утврђивања накнаде и издавање одобрења за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама.

Усвојена је и измена Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације, на основу које ће састав Штаба бити проширен за једно место, односно, члан Штаба постаје Добровољно ватрогасно друштво Врњачка Бања.

Како је досадашњем директору ЈП „Нови Аутопревоз“ истекао четворогодишњи мандат, Скупштина је донела одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, а једногласном одлуком за вршиоца дужности директора постављен је Иван Дунић. Истом предузећу, односно Надзорном одбору  „Новог Аутопревоза“ дата је сагласностза успостављање хипотеке на Пословном простору за потребе обезбеђења кредита који ће омогућити куповину нових аутобуса, односно квалитетнији превоз ђака и радника и успостављање међуградских линија са Трстеником и Краљевом.

Прихваћен је и предлог за корекцију цена и услуга ЈП „Белимарковац“ , па ће цена воде бити повећана за 7%.

У завршници 12. Редовне седнице СО усвојен је извештај о раду Народне библиотеке „др Душан Радић“, измена програма и плана рада „Центра за развој иновативних делатности“, Општинске стамбене агенције и Туристичке организације. Разрешени су и именовани чланови школских одбора у основним и средњој школи.

Седницом је руководио председник СО Врњачка Бања, Иван Радовић.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ