ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Аутор:Весна Ђорђевић

Разматрање нацрта Одлуке о буџету општине за 2023. и извештаја о остварењу прихода и извршењу расхода за првих девет месеци текуће године обележили су пету редовну седницу Општинског већа Општине Врњачка Бања, одржану 31. октобра,  којом је председавао Иван Џатић, заменик председника Општине.

Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања у периоду за првих девет месеци 2022. износило је 1.275.000.000 милиона динара, док су укупни расходи 1.134.000.000. Остварен је суфицит од 140 милиона динара који се користи, првенствено, за финансирање отплате кредита који је преузела Општина, као и за повећање основног капитала у јавним предузећима чији је оснивач Општина.

– Имали смо прилично добро остварење за првих шест месеци у условима пословања које је сложено и условљено геополитичким односима и преношењем кризе преко енергетике на привреду других земаља. Врњачка Општина није мењала инструменте за захватање прихода у овој години, а приходи су били у оквирима Плана.  Ако узмемо све околности у обзир, можемо рећи да постоји изузетно коректан износ прихода који се остварује у односу на планирани буџет. Поређења ради,  прошле године у ово доба имали смо 1.045.000.000 динара, рекао је руководилац Одсека за буџет и финансије, Зоран Дунић.

У  последње две године,  Општина је поставила одређене рекорде у дужем временском периоду када је реч о висини прихода, а наставак овог тренда  до краја године значио би да ће се буџет остварити са око 90 посто, с обзиром на то да следи период године када су приходи мањи у односу на летње месеце. Расходи су извршавани по приоритетима на основу усвојеног буџета, а сви корисници су добили одговарајући износ за извршење својих финансијских планова, речено је на Већу.

Већници су у наставку разматрали нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину.  Душан Стевановић, већник, изнео је низ предлога које по његовом мишљењу треба унети у нацрт буџета, од набавке контејнера, преко уређења дечијих игралишта, до издвајања за спорт и јавне гараже. Уз образложење да су поједине од изнетих примедби већ у поступку и да је, рецимо, први контигент контејнера већ допремљен у Врњачку Бању, Иван Џатић је нагласио да ће ови и остали приспели предлози бити разматрани у наредном периоду како би се донела одлука шта ће бити финансирано у 2023, односно, шта ће бити уврштено у финални предлог буџета за наредну годину  који се припрема за средину децембра. Крајњи рок за усвајање буџета је 20. децембар.

У наставку седнице, Веће је разматрало акта из имовинско-правне области и усвојило Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину, са финансијским планом уз сагласност надлежног Министарства. У циљу смањења потрошње електричне енергије, одобрено је 720.000 динара ОШ „Бранко Радичевић“ за замену постојећих ЛЕД сијалицама.

На данашњој седници разматран је и предлог за финансирање додатних подршки  за четири детета предшколског и школског узраста, сходно мишљењу Интерресорне комисије, као и предлог Одлуке о избору директних корисника, односно привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Општине Врњачка Бања. По Јавном позиву јавили су се привредни субјекти за замену спољних прозора и врата, за набавку и инсталацију котлова на природни гас, набавку и инсталацију котлова на биомасу, замену постојеће или уградњу нове цевне мреже, радијатора, набавку и уградњу топлотних пумпи и соларних колектора у инсталацију. За постављање и набавку материјала за термичку  изолацију зидова и материјала за термичку изолацију изнад кровног покривача није било достављених понуда привредних субјеката.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ