ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Седницом Скупштине општине, осамнаестом по реду, председавао је Иван Радовић. Одборници су изгласали одлуку о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Врњачке Бање. Измене и допуне обухватају територије катастарских општина Врњачка Бања, Липова и Руђинци. Елаборат је израдила Општинска стамбена агенција. Донета је и одлука која обухвата измене које се тичу израде Плана детаљне регулације „ПШ1“. Концептуални оквир планирања садржан је у Плану генералне регулације.

На седници је усвојен стратешки документ – Програм развоја туризма Општине Врњачка Бања 2022-2025. Програм представља оперативну стратегију развоја туризма усмерену на туристичке пројекте са задатком унапређења конкурентности дестинације на домаћем и међународном тржишту, као и унапређења опште конкурентности туристичке понуде и искустава дестинације кроз стратешки приступ подизања капацитета знања и вештина актера. Дефинише приоритетна тржишта и тржишне сегменте као и План управљања дестинацијом са нагласком на унапређење организационе структуре Туристичке организације Врњачка Бања и започиње развојне иницијативе креирања DMO-a (Destination Marketing Organization).

У даљем току седнице разматрани су програми пословања са финансијским плановима за 2023. годину у јавном сектору. Сви програми пословања и финансијски планови добили су сагласност.

                                                                             Обраћање Ивана Џатића

Иван Џатић, заменик председника Општине најавио је за 16. јануар почетак саобраћања пет нових аутобуса „Новог Аутопревоза“ на локалним линијама, бесплатно до почетка фебруара, уз повластице одређеним категоријама путника. Одборник Ненад Николић честитао је Ђуровићу, Џатићу и Радовићу на испуњеном обећању које се тиче „Аутопревоза“.

Одборници су усвојили и Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији врњачке Општине за 2023. годину. Програм обухвата праћење здравственог стања становништва и рада система здравствене заштите, старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити у оквиру примарне здравствене заштите, као и стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите. Такође, обезбеђивање средстава за пружање хитне медицинске помоћи.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ