ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Ванредна седница Општинског већа одржана је 10. јануара. Председавао је Иван Џатић. Усвојено је неколико решења о прибављању и отуђењу земљишта путем размене између Општине Врњачка Бања и приватних лица, непосредном погодбом, као и отуђења ради исправке граница парцела. Чланови Већа разматрали су и гласали за нацрт Одлуке о усвајању Програма развоја туризма Општине Врњачка Бања 2022-2025. Програм представља стратешки инструмент развоја туризма, економског развоја и са њима повезаног друштвено-социјалног развоја, локалног и регионалног развоја, развоја културе и образовања, унапређења животне средине и развоја комплементарних делатности. Овај програм дефинише ресурсе и атракције Врњачке Бање, као и опште услове за унапређење туризма. Поставља их у заокружени, функционални и одржив систем за интегралну промоцију и комерцијализацију. Дефинише основне смернице за креирање туристичких производа који ће допринети већој конкурентности Бање као туристичке дестинације. Циљ документа је да омогући јасан путоказ стратешког развоја дестинације и након 2025. године, на основу визије кључних актера, доносилаца одлука из јавног и приватног сектора.

Сагласност на програме пословања са финансијским плановима за 2023. годину добиле су установе: „Спортски центар“, „Туристичка организација“, ПУ „Радост“, „Културни центар“, Народна библиотека „Др Душан Радић“, Центар за социјални рад, јавна предузећа: „Бањско зеленило и чистоћа“, „Шуме Гоч“, „Белимарковац“ и „Борјак“, као и Центар за развој иновативних делатности.

Бранислав Бежановић, директор ОСА укратко је представио нацрт Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Врњачке Бање, а Славиша Пауновић, начелник Општинске управе био је известилац нацрта одлуке о изради Плана детаљне регулације „ПШ1“. Оба нацрта већници су изгласали.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ