РЕДОВНА СЕДНИЦА СО ВРЊАЧКА БАЊА

Аутор:Ана Стојковић

На дневном реду 20. редовне седнице СО нашао се и годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања за 2023. годину којим се утврђује врста и обим радова које треба извршити у текућој годину као и динамика радова и улагања средстава. Ову одлуку скупштина доноси сваке године а потребно је, између осталог, због добијања подстицајних средстава од ресорног министарства. Након усвајања ове одлуке, Министарство пољопривреде ће донети одлуку којом ће делегирати парцеле за ову годину за расписивање јавног позива. На дневном реду била је и Одлука о измени одлуке о правима у области борачко- инвалидске заштите на територији општине а односи се на право на умањење од 20% рачуна за изношење и депоновање смећа из стамбених објеката код ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“.

– Предлажем да ову одлуку усвојимо уз закључак да ипак не постоји ограничење на 60 квадрата стамбеног простора већ да сви који имају статус борца, имају право на попуст од 20 % на целокупну квадратуру.  Ипак су то људи који су се борили у најтежим тренуцима за нашу земљу, отишли у једну неизвесност и неки и данас имају последице од свих тих ратних дејстава, рекао је заменик  председника општине Врњачка Бања Иван Џатић. Одлука је усвојена уз предлог заменика Џатића.

Пред одборницима локалног парламента нашло се највише одлука из области имовинско правних послова  којима се прибавља или отуђује из јавне својине земљиште а како би се легализовали већ постојећи објекти односно уподобила стања на терену са Планом генералне регулације Врњачке Бање.  Усвојена је Одлука о усвајању локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња  у општини Врњачка Бања од 2023-2025. године, као и Одлука о образовању комисије за родну равноправност.  Одборници су усвојили и Одлуку о покретању израде Плана генералне регулације за период 2023 -2030. године који ће бити усаглашен са већ усвојеним Програмом развоја туризма и Планом развоја општине Врњачка Бања. Дата је сагласност на извештаје о раду за прошлу годину Установе Спортски центар, Општинске стамбене агенције, Центра за социјални рад, ПУ „Радост“ и НБ „Др Душан Радић“ а једногласно је усвојен и План рада Црвеног крста Врњачке Бање за 2023. годину са финансијским планом.

Крај седнице био је резервисан за одборничка питања и одговоре.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ