ПРВА ПРЕВЕНТИВНА ИНТЕГРИСАНА УСЛУГА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Као пример добре праксе, Асоцијација ДУГА у сарадњи са Женским центром Милица уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП), Европске уније и Општине Врњачка Бања, успоставља прву превентивну интегрисану социјално – здравствену услугу на територији Врњачке Бање.

Пројекат се спроводи у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD2) „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама УНДП-а и реализује се у периоду од 10. октобра 2022. до 10. маја 2023. године.

– Циљне групе овог пројекта су осетљиве популације, тешко доступне систему социјалне заштите и то: особе са инвалидитетом, онколошки пацијенти, млади са проблемом у понашању,  деца и млади који су укључени у живот и/или рад на улици, одрасли и стари који су укључени у живот и/или рад на улици, особе са инвалидитетом, млади ромске националности, и самачка старачка домаћинства у руралном подручју. До сада смо у оквиру пројекта обухватили 221 особу и пружили им 419 услуга. Такође у току пројекта на територији Врњачке Бање кроз акредитоване тренинге едуковали смо 18 стручних радника и сарадника стручних радника у систему социјалне заштите.

У Србији не постоји стандардизовани превентивни социјални модел рада, који би био економичан и инклузиван, а у исто време доступан и адекватан за осетљиве популације тешко доступне институцијама. Због тог недостатка, осетљиве популације у Србији су у сталном ризику да због већ постојеће рањивости дођу до проблема који су нерешиви, а институције у Србији због мање запослених и великог броја клијената нису у ситуацији де се баве превентивним радом, а нарочито не превентивним радом у заједници који се у свету показао као најефектнији.

Аутрич у нашој земљи познат као Теренски Сарадник је социјални модел рада препознат у Европској Унији и многим земљама света као један од најбољих превентивних програма намењених високо рањивим популацијама. Појам аутрич (енг. outreach) преводи се као достићи некога, стићи некога напољу, изван нечега. У контексту социјалног рада мисли се на достизање некога ко се налази изван институционалног оквира – чак и на маргинама друштва, односно клијенти се досежу у њиховом социјалном окружењу. Овај метод је пре свега намењен рањивим популацијама које ретко користе услуге институција, или за које нису предвиђене адекватне услуге институција, наводи координатор пројекта и Директор Асоцијације ДУГА Александар Прица.

Овај пројекат бавиће се стварањем предуслова за стандардизацију првог превентивног социјалног метода рада у Србији али и наставак имплементације на територији Врњачке Бање. Овај пројекат је само саставни део програма који је у другом петогодишњем периоду реализације и његов основни циљ јесте и стандардизација аутрич метода рада. Имплементација овог пројекта утицаће на смањење ризика oсетљивих друштвених популација тешко доступних систему социјалне заштите, у највећој мери женама свих узраста, а највише у сектору безбедности, социјалне и здравствене заштите. Уколико овај пројекат не реализујемо и уколико Србија не добије један превентивни програм, притисак на систем социјалне заштите се никада неће смањити, а самим тим систем ће и даље врло неадекватно одговарати на потребе становништва.

Основни циљ пројекта је: Створити услове за стандардизацију економичног,  доступног, адекватног, одрживог и инклузивног превентивно социјалног метода рада за осетљиве популације тешко доступне систему социјалне заштите.

Александар Прица истиче да се у оквиру пројекта пружа укупно 7 услуга за дефинисане циљне популације и то:

  1. Психолошка подршка. Психолог пружа услуге психолошког саветовања, психотерапије и кризне интервенције са појединцима, паровима или породицама. Коришћени модалитети су конструктивистичка и когнитивно-бихејвиорална терапија, позитивно-психолошке интервенције и клијентом усмерено саветовање. Циљеви психолошке помоћи су решавање проблема и постизање жељене промене кроз емпатијску подршку, оснаживање и промену перспективе у сагледавању проблема како би се постојећи капацитети личности искористили за њихово решавање. Психолог настоји да код клијента постигне подизање свесности, бољи контакт са собом и другима, преузимање одговорности за сопствене изборе и прихватање себе онаквима какав јесте.
  2. Социјална интервенција (подршка). Социјални радник пружа следеће услуге, самостално или у комбинацији, у зависности од врсте проблема са којима се корисник јавио и циљевима које жели да постигне.

Информисање о правима корисника и процедурама за остваривање тих права. Циљ ове услуге је да се корисници информишу о правима које могу да остваре а које би им олакашале и омогућиле задовољавање свакодневних потреба и превазилажење проблема са којима се суочавају.

Помаже кориснику при прикупљању документације ради остваривања одређених права. Када корисник није у могућности или не може самостално да прикупи документацију или ако наиђе на одређене административне потешкоће како би остварио одређена права/услуге из социјалне или здравствене заштите.

Саветодавни рад са породицом и социјалним окружењем корисника. Циљ ове услуге је пружање подршке члановима породице корисника који има одређене потешкоће које утичу на целокупне породичне односе. Такође и рад са социјалним окружењем корисника (суседима, широм породицом) на прихватању корисника и његових проблема, а самим тим и смањењу социјалне искључености корисника.

Едукативни групни рад. Истовремени рад са групом корисника у циљу њиховог оснаживања и едуковања о темама које ће им бити корисне и практичне у даљем животу.

Подршка корисницима у случајевима дискриминације, насиља итд. Циљ ове услуге је информисање корисника о могућностима заштите од насиља (у породици, институционалног и другог) и дискриминације као и да им се пружи подршка при превазилажењу последица до којих они доводе.

Социјални радник информише кориснике о другим услугама у заједници, упућује их на установе социјалне и здравствене заштите ако процени да корисник може остварити одређено право/услугу из тих области. Такође може пратити корисника у установе ако корисник то тражи или ако процени да ће кориснику то значити.

  1. Парњачка едукација. Парњачки едукатори су особе које поседују карактеристике или специфичности као и корисник ове услуге. У овом случају парњачки едукатор је особа, сертификована за овај посао као сарадник стручног радника. Парњачки едукатор са корисником разговара о његовим проблемима, сумњама, одговара на питања, али никада не сугерише решења, већ корисника охрабрује да сам нађе решење и сам донесе одлуку. Парњачки едукатори по потреби клијента упућују на стручно лице или институцију.
  2. Добровољно и поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ) на ХИВ и полно преносиве инфекције. Ово је процес саветовања пре и после тестирања, као и самог тестирања на ХИВ/АИДС и полно преносиве инфекције. Услугу пружају здравствени и не-здравствени радници сертификовани од стране Министарства здравља Републике Србије. Свака особа пролази процес саветовања пре тестирања, када се утврде ризици и дају савети како да се ризици у будућности смање. Након саопштавања резултата теста следи саветовање после тестирања. Тестирање се врши брзим тестовима, 99.9% сензитивним, узима се узорак крви из прста и резултат се усмено саопштава 20 минута после узимања крви.
  3. Упућивање корисника на друге пружаоце услуга. Ова услуга подразумева да члан аутрич тима, после пријема и процене, упућује корисника на другог пружаоца услуге, ако та услуга не постоји у овом програму, односно ако је аутрич тим не може адекватно пружити. Аутрич тим има реферале за упућивање својих корисника на институције или организације цивилног друштва, који могу адекватно одговорити на његове потребе, али се клијент упућује директно на одређеног професионалца који ради у тој институцији или организацији. Аутрич радници, контактирају и заказују одлазак клијента на другог пружаоца услуге.
  4. Праћење корисника код другог пружаоца услуга или у државну институцију. Ова услуга подразумева да аутрич радник прати корисника у државну институцију како подршка (нпр. приликом пријављивања насиља или дискриминације, судског процеса, добијања здравствене, социјалне или неке друге услуге, итд). Такође на захтев клијента може га пратити и у другу организацију цивилног друштва коју му препоручује.
  5. Израда индивидуалног безбедносног плана. Члан аутрич тима који је прошао акредитован тренинг за израду индивидуалног безбедносног плана са клијентима сачињава индивидуалне безбедносне планове у односу на њихове ризике. Безбедносни планови се праве по концепту безбедносне културе и предвиђају читав сет активности које предузимамо да нам се ризици смање. Безбедносни план укључује: здравствену, менталну, економску и физичку безбедност.

Асоцијација ДУГА је Министарству рада, запошљавања, борачких и социјалних питања већ послала захтев да аутрич буде препознат и стандардизован као прва превентивна услуга социјалне заштите у Србији. Док услуга не буде стандардизована она се као у Шапцу и Пећинцима, где је већ развијена може пружати као иновативна услуга, што ће бити препоручено и Општини Врњачка Бања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ