КРАГУЈЕВАЦ, СОКОБАЊА, ВРАЊЕ И ВРЊАЧКА БАЊА: НАЈБОЉИ У ПРИМЕНИ ПРИНЦИПА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Стална конференција градова и општина (СКГО), организовали су 17. маја у Кристалној сали Хотела „Цептер“ свечану церемонију доделе Годишње награде за најбоље општинске/градске управе у примени принципа доброг управљања у 2022. години. Најбоље локалне самоуправе су Град Крагујевац, Општина Сокобања, Град Врање и Општина Врњачка Бања.

Честитајући победницима, министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић истакао је да је наградни фонд ове године износио 10 милиона динара и да је у конкуренцији било 30 пријава. Додао је да је циљ овог догађаја да се истакну изузетни примери добре праксе на локалу, те да се инспирише целокупни даљи развој система локалне самоуправе у Србији.

– Награде су финансијска подршка за даље унапређење принципа добре управе и управљања на локалном нивоу, односно за спровођење активности или прибављање добара и услуга, а које су предложили сами добитници награда за области: „Ефикасност и делотворност“, „Транспарентност и учешће јавности у раду јединице локалне самоуправе“, Одговорност и владавина права“ и „ Равноправност и антидискриминација“.

Годишња награда за најбољу општинску управу у области „Равноправност и антидискриминација“ припада Врњачкој Бањи и то за „Унапређење и спровођење локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама и особама ромске популације“. Општина Врњачка Бања реализовала је низ активности заснованих на вештини доброг управљања и на оснаживању Рома на локалном нивоу. Додао бих, и на великој вољи свих институција које могу да утичу на то да се побољша живот Рома у свим друштвеним сферама, рекао је министар Мартиновић.

Никола Тарбук, генерални секретар СКГО нагласио је да Стална конференција у сарадњи с Министарством државне управе и локалне самоуправе и са другим партнерима, већ годинама подржава своје чланице у напорима да правни оквир, процедуре и своју праксу ускладе с начелима доброг управљања.

Председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић рекао је да је поносан на локалну администрацију која је током претходних година реализовала многе пројекте и идеје, а све у циљу лакшег, бржег и бољег функционисања управе и подсетио да ово није једина прва награда врњачке Општинске управе.

– У циљу побољшавања услова становања социјално угрожених категорија становништва, Општина Врњачка Бања са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге, реализoвала је пројекат „Пристојан живот – допринос социјалној инклузији Рома и других маргинализованих група кроз унапређење становања и мера социјалне интеграције у Општини Врњачка Бања“ у вредности од нешто више од милион долара. Овај пројекат допринeо je социјалној инклузији осетљивим друштвеним групама  кроз унапређење становања и мера социјалне интеграције у Општини Врњачка Бања.

У оквиру Програма Савета Европе и Европске Комисије ROMACTED реализовали смо  активности у складу са програмском методологијом која се заснива на вештини доброг управљања и оснаживања социјалних категорија на локалном нивоу, као и на политичкој вољи локалних установа и институција које индиректно или директно могу да утичу да им се живот побољша у свим сферама. Спровођење ROMACTED методологије довело је до активног учешћа ромске заједнице у Врњачкој Бањи при идентификацији и реализацији приоритета као и активног рада у њиховом решавању.

Локална самоуправа је израдила институционални оквир, као предуслов за реализацију ових пројеката и то: Стамбену стратегију Општине Врњачка Бања 2019-2029,  Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Општине Врњачка Бања,  Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Врњачка Бања, и друге акте. Развијани су капацитети органа локалне самоуправе са циљем ефикасног старања о остваривању и заштити права друштвено осетљивих категорија и лица  која су укључена у поступке осмишљавања и спровођења активности и мера и остваривања гарантованих људских права на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.

Такође, рад локалне администрације је олакшан, а са друге стране омогућен је лакши приступ грађанима у остваривању својих права. Недавно отварање Јединственог управног места у згради Општине Врњачка Бања, које је финансирало Министарство државне управе и локалне самоуправе, представља део реформског процеса, дигитализација јавне управе, који спроводи Влада Републике Србије.

Општина Врњачка Бања тежи, а и близу је остварења успостављања система који омогућава професионалну и савремену администрацију. Тежи се томе са се успостави систем у који грађани имају поверење, а који ће на принципима добре управе и равноправности по основу пружања услуга грађанима омогућити активно учешће у креирању, доношењу и спровођењу најзначајнијих одлука кроз јасно дефинисане механизме. Награде нас обавезују, инспиришу и подстичу да и у будућности приближавамо општину грађанима и олакшавамо процедуре и остваривање права, истакао је Ђуровић.

Присутнима су се обратили и: др Миодраг Николић, председник Општине Сокобања, Сања Туцаковић, чланица Градског већа Града Крагујевца и Душан Аритоновић, начелник Градске управе Врања.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ