ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Редовна седница Скупштине општине Врњачка Бања одржана је 15. септембра. Председавао је Иван Радовић, а у раду Скупштине учествовало је 19 одборника. Ефикасан рад пратило је једногласно доношење одлука. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023. годину планирана је укупна висина прихода и примања од 2.273.253.000 динара из текућих извора финансирања. Укупна висина прихода и примања са осталим изворима финансирања износи 2.509.905.918 динара. Укупно остварење буџета Општине за шест месеци у 2023. години из текућих извора прихода износи 1.108.952.661 динара што у односу на годишњи план износи 48,8%, што је изнад планске динамике прихода од 40% која се очекује у овом периоду. Просечно остварење прихода који су се остварили у извештајном периоду изнад динамичког плана је 53%.
У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета укупни текући приходи буџета износе 1.108.952.661 динара а укупни текући расходи на нивоу извршења буџета износе 919.975.538 динара. Суфицит у износу од 188.977.123 динара коришћен је за финансирање отплате главнице дугорочног кредитног задужења и улагања у основни капитал јавних предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања.
Присутнима се обратио Иван Џатић, заменик председника општине. Он је изнео неке статистичке податке у односу на претходни период којима је поткрепио основни карактер општинског буџета који је и социјалан и развојан, апостофирајући одговорност у раду, уз закључак да је „ово заслуга заједнице. Заједничким снагама много смо тога урадили и урадићемо још више“.
Скупштина општине Врњачка Бања донела је одлуку о изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације В. Бање 2023-2030 на животну средину. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе
и прекограничних утицаја на животну средину. Донета је и одлука о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Гондола“ на животну средину.
Одборници су изгласали одлуку о давању сагласности и усвајању концесионог акта предлога пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за пројектовање, финансирање, изградњу и управљање подземном гаражом у врњачкој Општини.
У даљем току седнице донета је одлука о успостављању сарадње између општина Врњачка Бања и Херцег Нови. Сарадња се успоставља на привредним, туристичким, научним, културним, спортским, васпитно-образовним, заштите животне средине и свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интереси.
Према донетој одлуци у тим за праћење годишњег, односно тромесечног програма пословања јавних предузећа чији је оснивач СО В. Бања, именују се: Иван Џатић, Марина Станковић, Зоран Дунић, Родољуб Џамић и Владан Чеперковић.
Одборници су изгласали одлуку о повећању основног капитала ЈП „Белимарковац“ у износу од 15 милиона динара тако да ће укупна вредност основног новчаног капитала бити 101.181.000 динара.
Међу усвојеним одлукама је и она којом се пружа помоћ корисницима стамбених јединица по основу пројекта EU SHAI „Пристојан живот – допринос социјалној инклузији Рома и других маргинализованих група кроз унапређење становања и мере социјалне интеграције у Општини В. Бања у делу почетног периода закупа од два месеца у виду ослобађања плаћања закупнине за тај период Општини, као и умањење плаћања рачуна за утрошену електричну енергију до промене тарифе по којој се обрачунава утрошена електрична енергија са цене за комерцијално снабдевање на цену која се обрачунава за физичка лица.
Према донетој одлуци укупан уплаћени основни новчани капитал ЈКП „Бели извор“ износи 22.135.350 динара. Укупан регистрован основни неновчани капитал за ово предузеће износи 27.808.920 динара, што укупно износи нешто мање од 50 милиона динара.
Усвојена је и одлука о утврђивању основног капитала ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, и то 59.750.000 динара.
У наставку седнице одборници су дали сагласност на извештаје о пословању за 2022. годину, као и на финансијске извештаје са мишљењем ревизора ЈП „Белимарковац“ и „Врући Извори“ доо Грачац.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ