ПРЕДСТАВЉЕН ВОДИЧ ЗА ТУРИСТИЧКЕ РАДНИКЕ У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ИСТРАЖИВАЊА И ПОДАТАКА

Аутор:Даниел Цоковић

Центар за слободне изборе и демократију (CeSID), 14. маја у Хотелу „Емилиа“ спровео је обуку туристичким радницима о резултатима истраживања у функцији побољшања квалитета туристичке понуде. Општи циљ обуке је унапређење знања и вештина туристичких радника у погледу коришћења и истраживња као новог алата у планирању и унапређењу понуде и мониторинга и евалуације како би се разумели гости и поново вратили у Врњачку Бању.

Присутни на обуци били су релевантни чиниоци из туристичке понуде Врњачке Бање, као што су представници хотела и разних угоститељских објеката, представници Факултета за хотелијерство и туризам, Угоститељско туристичке школе, Општинске управе Врњачка Бања и други.

Тамара Антовић, пројектни асистент CeSID-а, истакла је да овакве обуке имају за циљ да упознају туристичке раднике како у свом раду да спроводе истраживање и добијене резултате примене у пракси.

Обука се организује у склопу пројекта „Разумети грађане: подаци у служби локалне заједнице“ који спроводи CeSID, као део иницијативе Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP).

Водич за туристичке раднике у области коришћења истраживања и података креирали су заједно CeSID, проф. др Јелена Чеперковић и проф. Др Снежана Топаловић.

    Јелена Чеперковић, Тамара Антовић и Снежана Топаловић

Водич је специфично направљен за контекст Врњачке Бање и базиран је на резултатима два истраживања која је CeSID спровео у Врњачкој Бањи у јануару 2024. године, са грађанима (репрезентативни узорак од 500 испитаника) и гостима (случајни узорак од 200 испитаника). Идеја аутора је била да водич буде у складу са очекивањима и потребама туристичких радника у овом месту и самим тим на линији обука које је CeSID организовао заједно са локалним туристичким стручњацима. Као и сви резултати и овај водич је остао локалној заједници, посебно Туристичкој организацији Врњачка Бања и туристичким радницима.

Области за побољшање туристичке понуде у Врњачкој Бањи су диверсификација понуде, унапређење инфраструктуре, културна понуда, активности на отвореном, промоција дестинације, одрживост, едукација и обука кадрова, партнерства и сарадња, пружање аутентичног искуства и квалитетна туристичка понуда за све сегменте.

Водич је донео пар конкретних примера шта се може променити у туристичкој понуди Врњачке Бање и то: сегментирати тржиште и изабрати циљне групе и циљу боље промоције о туристичким садржајима у Врњачкој Бањи (медији за старије госте, друштвене мреже, кампање, видео туре исл.); персонализовани приступ у промотивним активностима и порукама, јер кључни туристички садржаји су намењени различитим сегментима гостију (нпр. Love fest за младе и Врњачки карневал за породице и старије); изградити и промовисати постојеће и нове туристичке садржаје, са акцентом на жичару Врњачка Бања-Гоч, тунел и нове културне саржаје у циљу разноврсности културне понуде; усмеравање промотивних активности ка групи туриста који сматрају да понуда назадује; укључити планове за управљање кризом и ставити нагласак на промоцију одрживог развоја, очувања природног и културног наслеђа у циљу задржавања очекиваног високог стандарда код гостију.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ