Обука "Европска политика приступачности"

Европске политике приступачности у Републици Србији

Весна Ђорђевић

Обуком до приступачних јавних установа

„Европска политика приступачности“ назив је обуке посвећене унапређењу знања и односа средине према питањима приступачног окружења, чији је домаћин 1. јуна био Хотел „Соларис“.

О томе шта окружење чини приступачним, зашто је приступачност важна, које су обавезе локалних власти у применама мера приступачности, а које препреке често сусрећемо када говоримо о концепту приступачности, говорили су домаћи и међународни стручњаци из ове области.

Миодраг Почуч је експерт за приступачност

– С’ обзиром да је приступачност нешто што је потекло од стране особа са инвалидитетом, она је за њих изузетно битна. Исто тако треба имати на уму да је приступачност једнако важна другим групама људи који немају никакву врсту инвалидитета већ се суочавају са здравственим потешкоћама или неким другим препрекама у кретању, комуникацији, на радном месту и слично. Због свега тога, приступачност посматрамо у ширем контексту указујући људима на проблеме који могу да настану у планирању и пројектовању окружења. Жеља нам је унапређење приступачности на локалном нивоу како би се спречило настајање нових грешака, односно да се постојеће уклоне по неком системском приступу, каже Миодраг Почуч, саобраћајни инжењер и експерт за приступачност.

Приступачност и дизајн за све регулишу прописи Републике Србије, а у домаће законодавство унете су одредбе међународних докумената, пре свега Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом. Ипак, у пракси се прописи не спроводе у потпуности. Правилно разумевање појма приступачног окружења, уз доследну примену и контролу примене техничких стандарда од нарочитог су значаја за изградњу инклузивне заједнице. Успешност процеса стварања приступачног окружења у највећој мери зависи од локалних самоуправа које су надлежне за велики број питања у овој области.

Детаљ са обуке

– Пројекат је усмерен на подизање свести и подизање знања код свих оних који се у пракси дотичу са материјом приступачности зато што постоји велики дизбаланс између регулисања материје у прописима и онога што је пракса. Постало је очигледно да ово више није питање само финансија, већ, пре свега, знања, с обзиром да се стандарди недоследно примењују чак и тамо где има пара. Због свега тога овај пројекат тежи да направи један мали помак у том правцу, рекао нам је Ђорђе Мојовић, вођа тима Пројекта, наглашавајући да је у плану читава серија обука. – Ово је примарна за оне који евентуално не знају ништа о томе, а следећи ниво је за људе који су већ у материји и где ће се обрађивати конкретне теме са малим студијама случаја. На послетку, имаћемо обуку за тренере, односно људе који буду желели да преносе та знања у својим организацијама или шире.

Обуке су намењене запосленима у републичким, покрајинским и локалним стручним службама јавне управе, инжењерима, архитектама, урбанистима, организацијама цивилног друштва, а тичу се примене мера приступачности и дизајна за све у пракси, посебно на јавним објектима и инфраструктури. Иначе, обуке су део пројект „ЕУ за приступачне јавне установе“ које финансира Европска унија.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ