На фотографији: Марија Рајковић Ћосић и Сања Цветковић са Министром омладине и спорта Вањом Удовичићем

„Корак до посла“ уз помоћ Канцеларије за младе

Срђан Удовичић

Расписан конкурс за бесплатне обуке младих

У оквиру пројекта „Корак до посла“ који спроводи Општина Врњачка Бања уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, Канцеларија за младе Врњачка Бања расписла је Конкурс за бесплатне обуке за младе.

„Основни циљ пројекта је доквалификација и преквалификација незапошљених младих лица за одређена занимања која су им потребна, како би им се олакшало запошљавање у приватном сектору, а и да се стручно оспособе за покретање сопственог посла. Циљ пројекта ће бити остварен кроз увођење неформалног образовања младих кроз доквалификацију и преквалификацију, подизање нивоа стручне оспособљености младих, обезбеђивању директног контакта младима са приватним сектором, као  и обезбеђивање лиценциране обуке за стручно оспособљавање младих“, речи су Сање Цвтековић, координаторке Канцеларије за младе Врњачка Бања.

Пројекат обухвата едукацију 40 младих особа и то за следећа занимања рецепционера (5 полазника), масера (5 полазника), бармена (5 полазника), конобара (5 полазника), ФТО – физичко техничко обезбеђење (10 полазника), шминкера (5 полазника), маникира (5 полазника).

„Након завршених стручних курсева и едукације за одређене струке 40 младих особа ће добити лиценциране сертификате који ће допринети до бољег позиционирања њихове стручне спреме код приватног послодавца. Један од основних ефеката који желимо да остваримо реализацијом пројекта је да подстакнемо младе на самозапошљавање,  успешност у пословању и примену новостечених знања како у приватном сектору, тако и кроз покретања сопственог бизниса“, говори Марија Рајковић Ћосић, из Канцеларије за младе Врњачка Бања.

Сви полазници који буду примљени на неку од седам наведних обука, похађаће и бесплатну обуку за саветовање младих предузетника за коју ће добити и лиценциране сертификате након завршене обуке.

„На конкурс се могу пријавити млади од 18 до 30 година, који су незапослена лица. Оно што морамо напоменути, на конкурс се могу пријавити особе независно од своје стручне спреме и конкурс је отворен за младе са територије општина Врњачка Бања, Трстеник и Града Краљева. Када је и питању обука за физичко техничко обезбеђење лица која се пријављују морају имати завршену средњу стручну спрему и да нису осуђивани“, говори Сања Цветковић.

Све обуке ће се реализовати код приватних послодаваца, у хотелском и угоститељском сектору.

„Заинтересована лица, за обуку, од документације је потребно да доставе фотокопију личне карте или очитану личну карту у два примерка, као и уверење Националне службе за запошљавање да је лице незапошљено. У зависности од тога да ли су кандидати студенти, млади из руралних средина, самохрани родитељи, млади без родитељског старања или младе особе које су незапослене, вршиће се селекција пријављених“, закључује Марија Рајковић Ћосић.

Све пријаве се могу извршити путем телефона 062/635163 или 063/7176270, или на меил адресу: kzmvrnjackabanja.sc@gmail.com, а конкурс ће бити отворен до 01. јула 2021. године.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ