САНИТАРНИ ОДСТРЕЛ – ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ГАЈЕНЕ ДИВЉАЧИ

Аутор:Редакција

Санитарни одстрел врши се с циљем заштите, коришћења и унапређења популације дивљачи у ловишту, уређења и одржавања ловишта као и других питања од значаја за дивљач и ловство.

Циљ организованог санитарног лова је да обезбеди одрживо газдовање популацијом дивљачи и њихових станишта у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање економских, еколошких и социјалних функција ловства.

Санитарни одстрел  дивљачи је елиминација повређене, односно болесне дивљачи, одстрел код сумње на појаву, спречавање појаве ширења и сузбијање заразе у ловишту.

Санитарни одстрел дивљачи подразумева и одстрел ткзв. предатора (грабљиваца, грабежљиваца, штеточина), јер смањењем броја ове врсте дивљачи директно се утиче и на бројност дивљачи у ловишту. На овај начин олакшава се праћење бројног и здравственог стања и смањују се губици на гајеним врстама дивљачи у зимском периоду. Ове акције јако су важне како би се у што већој мери сачувале и заштитиле гајене врсте дивљачи.

Бројност предатора је у сталном порасту у нашим ловиштима. Стога је вома важно регулисати бројно стање популације предатора чијом пренамноженошћу је угрожена бројност зеца, фазана и других птица. Важно је напоменути да предатори наносе велике штете и околним домаћинствима па ловци имају и моралну дужност да лове штеточине, а не само племените врсте дивљачи.

Поседњих година, најезди разних предатора придружиле су се и дивље мачке.У потрази за храном најчешће нападају зечеве и фазане који су немоћни пред овим предатором. У циљу заштите племените дивљачи ловци не ретко организију акције на уништавању ових животиња. Недавно су наши ловци одстрелили дивљу мачку која је иначе веома опрезна, спретна животиња, веома доброг слуха и осећаја за додир коју карактеришу оштре канџе које им користе за хватање плена.

Ова звер, опасна и насртљива, може бити изузетно опасна и по човека.

ВеСт

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ