ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ЈЕДНА ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ

Аутор:Срећко Станојчић

ПИСМА О НАМЕРАМА О ИЗГРАДЊИ  ГОНДОЛЕ И СКИЈАЛИШТА  ГОЧ

Ванредну седницу Општинског већа, обележила су писма о намерама о иградњи гондоле до Гоча и уређењу скијалишта на Гочу, која представљају практично понуде о реализацији тих пројеката од круцијалног значаја за даљи развој туризма Врњачке Бање. Према речима заменика председника Општине Ивана Џатића,који је председавао седницом Општинског већа, будућа гондола и уређење  скијалишта продужиће туристичку сезону на свих дванаест месеци, што ће резултирати  већим бројем посетилаца у зимским месецима и новим радним местима.

У писму о намерама за изградњу гондоле предложена је заједничка реализација тог пројекта кроз један од законских модалитета јавно-приватног партнерства који би подразумевао комплетну техничку израду пројекта, комплетно финансирање изградње  гондоле и будуће техничко одржавање.

Друго писмо о намерама односи се на уређење скијалишта које подразумева продужетак сезоне скијања и у периодима када на планини нема снега и то вештачким оснеживањем, прављењем вештачког снега када је то потребно. Уређење скијалишта подразумевало би и инвестирање у снежне топове, ремонт жичаре,  а касније и замену постојеће са потпуно новом. План је да се покрене процедура давања у закуп да се стаза доведе у најбоље могуће стање, а касније, остварењем јавно-приватног партнерства, изградиле би се нове стазе и жичаре.

Четвртим Ребалансом Одлуке о буџету преусмериће се средства која су остварена већим приходима о пројектованих и планираних, на бржу  реализацију јавне ЛЕД  расвете и на путну инфраструктуру. Заменик председника Општине Иван Џатић нагласио је да је ребаланс буџета рађен на основу деветомесечног извештаја о приходима и расходима, да је захваљујући одговорном и рационалном располагању,остварен суфицит у том периоду, па ће тај вишак средстава бити уложен пре свега у ЛЕД расвету јер је уштеда 60%.

Од укупно 19 тачака Дневног реда, већина се односила на отуђења или прибављање одређених парцела у јавну својину, а неким случајевима и размену ради исправка граница и усклађивања са планским актима Општине.

Кроз ову седницу Општинског већа дата је сагласаност  на ценовнике ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа и ЈП“Шуме Гоч“, усвојен је извештај о спроведеним изборима за чланове МЗ Подунавци и додељеним мандатима, повећан је основни капитал ЈП „Белимарковац“ за 3 000 000 динара, одобрена су средства из текуће буџетске резерве Туристичкој организацији за одржавање Отвореног међународног фестивала у плесовима у износу од 990 000 динара, али и средства од око  2 000 000 динара за реконструкцију дрвореда Липовачке реке које ће добити ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“. Ова седница Општинског већа претходи седници Скупштине општине,заказаној за 18. Новембар.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ