ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Уочи одржавања седнице Скупштине општине, чланови Општинског већа разматрали су више од двадесет тачака дневног реда. Седницом је председавао Иван Џатић, заменик председника Општине. О коригованом нацрту Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања присутне је известио Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије.

– У међувремену је дошло до корекције параметара који су дати 5. јула с обзиром на динамику дешавања и кретања у привреди које је било значајно везано за утицаје на привреду, а односе се на последице геополитичких дешавања у свету и ширења енергетске кризе која је увезена добрим делом из иностранства. Ти параметри су довели до тога да је у односу на нацрт који је био раније достављен овом Већу коригован, пре свега параметри који се односе на висину  буџета. Он је иницијално био планиран на 8,1% раста, али од 6. децембра када је министар доставио корекцију, ови параметри износе 13,3%. Нацрт који је већ био на седници Већа коригован је и због усвојења предлога Закона о буџету у коме је утврђено на који начин се планира маса средстава за плате у јединицама локалне самоуправе, а то је утврђено на начин да се плате које су исплаћене у месецу септембру буду основица за планирање плата у 2023. године. Параметар увећања плата је 12,5% за све кориснике буџета, а увећање ће бити од плате за месец јануар 2023. године које се исплаћује у фебруару. Коригована је и процена остварења прихода буџета у 2022. години. У том смислу буџет је имао приходе који се пројектују на 1.821.707.000 динара. На дан 31. новембар укупно остварење прихода буџета било је 1.648.886.000 динара. Први пут ове године имали смо прилику да пре усвајања на захтев Министарства финансија доставимо нацрт буџета ради контроле параметара макроекономске политике, што смо и урадили. Укупна висина буџета за 2023. годину је 2.207.116.000 динара. Један део се планира из текућих буџетских прихода, 40.002.000 динара из прихода које остварују корисници својом делатношћу, 103.307.000  су пренети приходи буџета из ове године у наредну годину, по основу примљених средстава из буџета Републике Србије који неће бити утрошени у овој години, већ се преносе у наредну годину и један део текућих прихода из ове године се преноси у наредну годину и такође служи као основица за планирање буџета у наредној години.

Наравно, ти приходи могу да се утроше под условом да имамо та средства на рачуну 31. децембра 2022. године. Расходна страна буџета заснована је на законским обавезама које стоје локалној самоуправи за финансирање свих делатности које постоје и које су у надлежности, у истом том износу, и по истој структури. Интересантно је да Општина Врњачка Бања од 2015. године има Програмски буџет кроз који је најлакше сагледати расходну страну буџета. Из овог буџета, за становање, урбанизам и просторно планирање издвојено је 124.907.000, за комуналну делатност 306.500.000, за локално економски развој 27.700.000 за реализацију пројекта друге фазе изградње фудбалског терена у Врњцима који је сврстан у класификацији развојних пројеката, за развој туризма 161. 682.000, за рурални развој 7.400.000,  унапређење безбедности у саобраћају 9 милиона, предшколско васпитање 237.909.000 милиона, основно образовање 145.700.000 динара,  где се планирају значајне инвестиције, за средње образовање 23.300.000, социјална дечија заштита 109.950.000, за здравствену заштиту 22.470.000, за развој културе и информисања 130.981.000 за развој спорта и омладине 157.142.000 динара. За унапређење енергетске ефикасности прошле године је било опредељено 4, а ове године 6 милиона динара, рекао је Дунић.

Према речима Ивана Џатића, буџет је и развојни и социјални. Водило се рачуна о свим сферама живота обезбеђивањем подстицаја из буџета. Чланови Већа предложили су Скупштини општине да усвоји нацрте одлука о изменама и допунама које се тичу локалних комуналних такси, висине накнаде за коришћење јавних површина (око 13% повећања), општинских административних такси (8,1% увећања), боравишне таксе (од 140 на 160 динара) и доприноса за уређење грађевинског земљишта (22% увећања).

У даљем току седнице усвојен је низ тачака које су нацрти решења о отуђењу делова парцела непосредном погодбом или о прибављању земљишта у јавну својину Општине, као и о прибављању и отуђењу земљишта путем размене ради привођења парцела намени. Разматран је и нацрт Одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Белимарковац“ за 39 милиона динара, а дата је сагласност на Програм пословања са финансијским планом за 2023. годину за ово Предузеће. Програм пословања за 2023. годину добио је сагласност и Регионални центар за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ