ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Шеста редовна седница Општинског већа којом је председавао Иван Џатић одржана је у Великој сали СО, 10. фебруара. Разматрано је и уз конструктивну дискусију усвојено 14. тачака.

Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије упознао је чланове Већа са нацртом Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2022. годину, о чему су се већници позитивно изјаснили. На дневном реду наредне седнице Скупштине општине наћи ће се и нацрт Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на територији Општине Врњачка Бања за воде II реда за 2023. годину. План обухвата мере и радове на неуређеним водотоковима II реда, речним токовима који су ван система редовне одбране од поплава.

Усвојен је извештај о раду Интерресорне комисије за 2022. годину. Комисија за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и одраслом, Интерресорна комисија, на територији Општине В. Бања образована је 2019. године. У 2022. години примљено је 16 захтева за децу и ученике.

Са извештајем о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за врњачку Општину, за 2022. годину, присутне је упознао Жарко Марковић, председник Комисије за пољопривреду. Извештај је усвојен и биће прослеђен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Након разматрања усвојен је Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Врњачка Бања за 2023. годину, а известилац је био Драган Говедарица, председник Савета.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ