ОДРЖАНО РЕДОВНО САВЕТОВАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ “ГЛОСАРИЈУМ”

Аутор:Весна Ђорђевић

“Спорна питања из правне праксе и законодавства” била су тема стручног саветовања које редакција „Избор из судске праксе“ Издавачког предузећа “Глосаријум” из Београда организује два пута годишње, а које је од 13. до 17. новембра у врњачком Хотелу “Цептер” окупило правнике из Министарства културе, Инфраструктуре железница, Управе царина, Завода за социјално осигурање, Републичке агенције за робне резерве, из установа и јавних предузећа, као и адвокате.

-”Глосаријум” већ 24 године организује ова саветовања вршећи основну едукацију у нашем правном систему настојећи да као редакција и издавачка кућа што више учествујемо и помогнемо у томе. И овај пут теме су актуелне, а свакој целини (грађанско, привредно, радно и процесно право) посвећен је по један дан са довољно времена за дискусију и размену мишљења. Новембарско саветовање води  уредник редакције, судија Врховног касационог суда, Предраг Трифуновић, а аутори реферата су професори Правног факултета, доктори права, судије свих нивоа и јавни бележници, каже директор издавачке куће, Милан Жамац.

Тако су, рецимо, питања уписа права на непокретности третирана из угла теорије и праксе (професор и јавни бележник) кроз указивање на мане у законском регулисању и предлоге за њихово решавање, кроз однос са Законом о планирању и изградњи, нужност заштите јавних и приватних интереса, афирмацију института одржаја. Посебан реферат посвећен је задужбинама – гашењу и одржавању, примату заштите носилаца станарског права у односу на право својине. Посебно је обрађено питање заштите дужника у поступку принудног извршења.

Свако саветовање прати и зборник радова.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ