ПРВИ САСТАНАК ПАРТНЕРСКОГ ФОРУМА

Аутор:Ана Стојковић

У складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије, општина Врњачка Бања приступила је изради Плана развоја за период 2023- 2030. године. План развоја општине је дугорочни документ развојног планирања, и као такав, у складу са Законом о планском систему, представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја за одрживи развој једне општине. Процес израде овог документа спроводи Координациони тим, састављен од представника локалне самоуправе, уз учешће радних тематских група које су формиране за три целине: локални економски развој, друштвени развој и урбани развој и заштита животне средине.

У скупштинској сали 30. новембра одржан је први састанак Партнерског форума са циљем свеобухватног сагледавања тренутне ситуације, дефинисања приоритета развоја општине али и омогућавања што ширег укључивања заинтересованих страна и јавности у процес израде Плана развоја. Састанку су присуствовали представници локалне заједнице односно привреде, јавних институција и цивилног сектора док је председник општине Бобан Ђуровић  ближе  објаснио колико је битна израда једног оваквог документа истичући такође важност дефинисања приоритета развоја општине.

– Радимо један од најбитнијих стратешких докумената општине, процес израде Плана развоја је транспарентан и јаван, и подразумева партиципацију свих представника локалне заједнице како бисмо сви заједно сагледали тренутну ситуацију и дефинисали приоритете развоја наше општине. Хтели смо да чујемо предлоге које ћемо имплементирати у План развоја а све са циљем што квалитетнијег правца у ком ћемо ићи до 2030. године. Стасали смо у категорију општина која изискује овакав један плански документ а како не би дошло до тога да се погрешним политикама у погрешан правац и смер одведе развој нашег места, истакао је председник општине Бобан Ђуровић.

На састанку је представљен процес израде и резултати досадашњег рада а израда Плана развоја Врњачке Бање за период од 2023. до 2030. године спроводи се у оквиру Програма ЕУ Exchange  6, уз подршку Сталне конференције градова и општина (СКГО), која има улогу имплементационог партнера а читав пројекат финансира Европска унија.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ