ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Последње заседање градске Скупштине у 2023. години, 28. децембра окупило је 22 одборника који су разматрали двадесетак тачака дневног реда.

О резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији Општине Врњачка Бања присутне је известио Саша Радисављевић, председник Општинске изборне комисије, уз констатацију да су избори одржани 17. децембра протекли у најбољем реду. На 37 бирачких места, од 24.095 уписаних бирача на изборе је изашло 15.667 или 65,02%. Изборна листа Александар Вучић – Србија не сме да стане освојила је 8.932 гласа, Србија против насиља – 2.655, Ивица Дачић – премијер Србије – 1.070, Ми, глас из народа – проф. др Бранимир Несторовић – 829 и Др Милош Јовановић – Нада за Србију – 717 гласова.

Према образложењу Зорана Дунића, руководиоца Одсека за буџет и финансије, приходи буџета Општине за 2024. годину износе 2.360.892.000 динара. Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степену спремности пројеката, а укупно планирана средства за ове намене износе 44 милиона динара. Део инвестиција представљају започете капиталне инвестиције за које се планира да ће се окончати у 2024. години. Нове инвестиције у 2024. години планирају се у области путева и јавне расвете у деловима који нису били обухваћени плановима у претходним годинама.

Предлогом одлуке о именама и допунама одлуке о општинским административним таксама врши се годишње усклађивање локалних административних такси са параметрима макроекономске политике. Планирани раст буџета за 2024. годину износи 8,3%. Планирано усклађивање висине локалних административних тачки предложено је 8,3%. Што се економских ефеката ове одлуке тиче, с обзиром да предложена решења линеарно увећавају обавезу таксених обвезника уследиће номинално увећање прихода по основу свих таксених тарифа сразмерно увећању.

На седници је усвојена одлука о утврђивању накнаде за коришћење природног лековитог фактора, и то у износу од 100 динара. Примена утврђене висине накнаде за природни лековити фактор постепено ће се уводити, како је то законом предвиђено. Износ накнаде умањује се за 2024. годину 50%, а за 2025. годину 25%. На овај начин обвезницима ПЛФ омогућава се поступно финансијско прилагођавање на нови висину ПЛФ. Висина накнаде за коришћење природног лековитог фактора повећава се са 25 дин/m³ na 100 дин/m³. Неопходно је заштитити воду која садржи природни лековити фактор, што тренутна висина накнаде не омогућава, па се претерано троши и за сврхе које нису у функцији лечења. Општина В. Бања је активно учествовала у процедури која се спроводила приликом доношења тада новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у жељи да се проблем утврђивања висине ове накнаде уреди на начин који ће бити законом утврђен и истовремено спроводив, а да одговара природи коришћења овог националног природног богатства чије је коришћење до доношења закона било бесплатно. Доношењем закона ова област се уредила, проблем је остао у делу који се односи на висину накнаде која је утврђена у таквој висини да корисницима ПЛФ омогућава да користе овај ресурс практично бесплатно, односно уз накнаду која је занемарљиво мала, вишеструко мања од обичне пијаће воде. Нови приход омогућиће да се значајна средства уложе у ову област што ће допринети заштити ПЛФ као ресурса, омогућиће додатна улагања у заштиту животне средине, унапређење комуналне и туристичке инфраструктуре.

Скупштина општине В. Бања донела је одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама. Уследило је усвајање одлуке којом се врши измена одлуке о утврђивању висине накнаде за коришћење јавних површина. Накнада за коришћење простора на јавној површини за коришћење простора за постављање летњих и зимских башти утврђује се у дневном износу по квадратном метру, у зависности од зоне, у распону од 15 до 78 динара. Накнада за коришћење јавног простора за постављање рекламних штандова износи 102 динара за прву и 95 динара за другу зону. Плаћање коришћења јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу утврђује се у дневном износу по метру квадратном, 185 динара по квадрату заузете површине при изградњи објекта. Исти износ предвиђен је и при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара.

У даљем току седнице донета је одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Белимарковац“, ЈКП Бањско зеленило и чистоћа“ и ЈП за превоз путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“.

Према одлуци о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза „Забрањује се извођење земљаних и грубих грађевинских радова (рушење, површински и широки ископ, транспорт ископаног материјала, изградња темеља, носећих зидова, бетонирање, зидање опеком) у екстра и првој грађевинској зони за време трајања туристичке сезоне у периоду од 1. јуна до 31. августа,  а у току целе године недељом и у дане који су законом проглашени за државне и верске празнике. Забрана се не односи на извођење радова текућег одржавања у објекту, као и на хитне интервенције у области инфраструктуре.“

Одборници су изгласали одлуку о доношењу Програма енергетске ефикасности за период 2023-2026. Потом је уследило усвајање одлуке о доношењу Плана енергетске ефикасности за 2023. годину Општине В. Бања.

Гордана Радичевић, енергетски менаџер Општине поднела је информацију у вези реализације одлуке о узради портала отворених података који се односе на потрошњу енергије и емисије гасова са ефектом стаклене баште јавних објеката на територији врњачке Општине. Отворени подаци подстичу привредни раст, чине јавну управу ефикаснијом и економичнијом, омогућавају квалитетније услуге за грађане, осигуравају транспарентност и смањују простор за корупцију.

У финишу седнице одборници су дали сагласност на програме пословања и финансијског плана врњачких јавних предузећа и установа за 2024. годину.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ