ОДГОВОРНО ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Аутор:Марина Ст. Јанковић

На седници Општинског већа, разматрани су предлози и извештаји који се односе на финансије, организацију Општинске управе, социјалну заштиту, као и пословање јавних предузећа и установа на територији Општине

Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије, представио је Нацрт првог ребаланса Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2024. годину, заједно са Извештајем са јавне расправе. Овај ребаланс условљен је одобрењем пројеката за суфинансирање које је Општина кандидовала код ресорних министарстава и донатора. Мере популационе политике и подршка у области породице и деце, санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова“, замена котларница у основним школама, само су неки од пројеката за чију реализацију се овим ребалансом обезбеђује учешће Општине у њиховом суфинансирању. Ребалансом се увећавају и средства за финансирање одржавања путева са 120 милиона на 150 милиона динара. Такође се умањују и одређене апропријације за које је процењено да неће бити реализоване у планираном износу у текућој години, а врши се  и расподела вишка прихода из претходне године.

Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, известио је о Кадровском плану Општинске управе Општине Врњачка Бања, као и о Нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе. Допуна ове Одлуке односи се на формирање Службе за интерну ревизију као ванорганизационе јединице у Општини Врњачка Бања.

Руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности, Марина Станковић  представила је нацрт Одлуке о приступању изради Програма за унапређење социјалне заштите у Општини Врњачка Бања за период 2024-2027. године, као и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, за период од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2023. године.

У складу са законом о социјалној заштити свака јединица локалне самоуправе има обавезу да донесе Програм унапређења социјалне заштите, као и да утврди мере и активности за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите. Полазећи од потребе да се подстакне развој постојећих, нових и иновативних услуга социјалне заштите, Веће је дало сагласност и предложило Скупштини да усвоји нацрт Одлуке о покретању израде овог документа.  У изради ће учествовати радна група састављена од свих субјеката који су релевантни за развој и унапређење социјалне заштите, са циљем утврђивања Програма унапређења социјалне заштите за Општину Врњачка Бања. У оквиру програма „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ који финансира Европска Унија у оквиру ИПА 2020, а спроводи Стална конференција градова и општина, Општина Врњачка Бања је у августу 2023. закључила и Споразум о сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина који се односи на сарадњу у спровођењу пакета подршке за унапређење услуга социјалне заштите у Општини Врњачка Бања. Рок за израду овог документа је 30. септембар.

Општинско веће није дало сагласност на тачку дневног реда која се односи на измене и допуне ценовника комуналних услуга ЈП „Белимарковац“ Врњачка Бања. На крају седнице, након разматрања, Скупштини је предложено да усвоји измене програма пословања Општинске стамбене агенције, Културног центра Врњачка Бања, Туристичке организације Врњачка Бања и Спортског центра.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ