УСВОЈЕН НАЦРТ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

Аутор:Ана Стојковић

Нацрт Одлуке о ребалансу  буџета нашао се на дневном реду 25. седнице СО Врњачка Бања одржане 1. новембра. Разлог за ову Одлуку је, са једне стране потреба да се изврши нова пројекција остварења прихода у текућој години на бази Извештаја о остварењу прихода за првих девет месеци јер су поједини приходи умањени а поједини увећани што је дало увећање плана буџета за 3,2 % у односу на усвојени буџет. Са друге стране, указана је потреба да се изврши интерна прерасподела на расходној страни буџета у складу са реализацијом планираних апропријација. Суфицит од 88 милиона динара који је приказан у оквиру Извештаја  коришћен је за финансирање отплате главнице кредитног задужења као и разна улагања у основни капитал јавних предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања. У даљем току седнице усвојене су Одлуке о Плану детаљне регулације стамбеног насеља у Липови као и изради стратешке процене утицаја просторног Плана општине на животну средину. Одборници су усвојили и Одлуку о изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације „Гоч“ за део Гоча који припада територији Општине Врњачка Бања. Стратешком проценом биће размотрена питања заштите ваздуха, вода, земљишта и другог, а израда Плана поверена је Општинској стамбеној агенцији. С обзиром да Локални акциони план за унапређење родне равноправности истиче у децембру ове године, одборници су усвојили Одлуку о покретању процеса израде ЛАП-а Општине Врњачка Бања 2024.- 2025. који има за циљ повећање равноправности мушкараца и жена применом политика и мера једнаких могућности. Пред одборницима се нашла и Одлука о отпочињању поступка реализације јавног приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу и управљање јавном гаражом на територији општине. Изградња гараже  је планирана на локацији код зграде Општине (старо склониште). Одлука о располагању посебним деловима стамбене зграде за колективно становање у насељу Дубоки поток такође је усвојена из разлога што је било неопходно једним актом уредити поступак и начин утврђивања права на поновни закуп на одређено време и откуп предметних непокретности.

    Бобан Ђуровић обраћа се одборницима

– Оно са чим никако не можемо да се помиримо јесте да код појединих инвеститора апсолутно не постоји свест о томе да приликом градње објеката што мање униште путну инфраструктуру, оштете тротоаре, да обезбеде градилишта, свако копа где пожели и на тај начин наноси штету и притом се ствари не врате у првобитно стање. Од сада то  више неће моћи да се ради, рекао је председник Општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић и додао да је  управо то један од разлога за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о саобраћају на територији Општине Врњачка Бања.  Сведоци смо, као што је рекао председник Ђуровић, оштећења на путној инфраструктури тако да је овом Одлуком заправо регулисано да ће од сада  сви инвеститори који граде у Врњачкој Бањи, бити у обавези да приликом прибављања дозволе за градњу уплате локалну комуналну таксу за раскопавање коловоза или тротоара и биће у обавези такође да унапред уплате депозит  у вредности комплетног коловоза на ком се изводе радови.

На крају седнице  пред одборницима су се нашла  акта из имовинско правне области а усвојени су и програми  пословања јавних предузећа и установа.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ