ОДРЖАНА 22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Аутор:Марина Ст. Јанковић

Двадест друга седница СО Врњачка Бања одржана је 2. јуна у Народној библиотеци „Др Душан Радић“. Преседан у месту одржавања седнице уследио је због реновирања Велике сале у згради Општине. Председавао је Иван Радовић, а у раду је учествовао 21 одборник.

На седници је најпре разматрана и усвојена Одлука о завршном рачуну Општине за 2022. годину, а известилац је био Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Према његовим речима, буџет за 2022. годину је посебан, по високом остварењу прихода. Буџетски суфицит износи 235 милиона динара. У односу на 2021. годину, 30% је номинално увећање, односно 14,9% реални раст. Извештај о укупно планираним и оствареним текућим приходима и примањима као и планираним и оствареним текућим расходима и издацима у завршном рачуну дат је по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Општине В. Бања приказани су у билансу прихода и расхода Општине В. Бања за 2022. годину. Одлука о завршном рачуну, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине за 2022. годину биће достављене Министарству финансија РС.

Потом је усвојено неколико имовинско-правних одлука које се тичу усаглашавања са планским актима Општине. Тамара Радојевић, заменица секретара СО упознала је одборнике са информацијом и Одлуци Бањског одбора за подношење предлога за доделу јавних признања и награда поводом Дана општине Врњачка Бања.

Усвојена је Одлука о приступању израде допуне Статута Општине којом се одређује Комисија за израду нацрта одлуке о промени Статута Општине. Комисију чине: Славиша Пауновић, Тијана Диздар и Тамара Радојевић. Допуна Статута извршиће се на предлог председника Општине, а иницијативу је покренуо Регионални центар Министарства одбране Крагујевац након уоченог недостатка који се тиче надлежности прописаних чланом 29. Закона о одбрани.

Одборници су у даљем току седнице дали сагласност на Извештај о пословању Центра за развој иновативних делатности за 2022. годину. ЦРИД представља велики потенцијал као место за развој нових производа, технологија и пројеката, а главни циљеви су: коришћење истраживачког развојног потенцијала и његово подизање на виши ниво, бржа реализација иновација предузећа која немају потребан простор и довољну опремљеност, трансфер технологија, образовање за потребе иновативног предузетништва, оснивање малих и великих предузећа, обуке…

Усвојене су одлуке Скупштине друштва Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо. Дипл. инж. Гордана Радичевић именована је за председника Скупштине друштва Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ на мандатни период од две године.

У даљем току седнице усвојен је нацрт Одлуке о покретању поступка израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања Општине Врњачка Бања, као и нацрт са изменама и допунама Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији врњачке Општине. Усвојен је и кориговани ценовник комуналних производа и услуга ЈП „Белимарковац“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ